TaxiKlacht.NET
 Algemeen
 Welkom
 Inleiding
 Contact
 Nieuws
 TaxiKlacht in de media
 Taxibeurs 2007
 Zoeken
 Via P-nummer
 Geavanceerd
 Klacht indienen
 Een klacht indienen
 Klachtenformulier
 FAQ Klachten
 Gegevens toevoegen
 U bent klant
 U bent ondernemer
 Gegevens toevoegen
 De klant
 De taxi en U
 De illegale taxi
 U zoekt een taxi
 De ritprijs uitgelegd
 FAQ Consument
 De taxichauffeur
 De taxichauffeur
 De chauffeurspas
 Uw papieren
 Rij- en rusttijden
 Benodigdheden
 CAO Taxivervoer
 FAQ Taxi-chauffeur
 De ondernemer
 De taxi-ondernemer
 De vergunning
 Vergunningbewijs
 Het voertuig
 FAQ Taxi-ondernemer
 Regeltjes en organisaties
 Welke organisaties
 De IVW
 SGC Taxivervoer
 KNV Taxi
 Sociaal Fonds Taxi
 Stichting TX-Keur
 CCV (divisie CBR)
 Documenten (en downloads)
 Overzicht bestanden
 Mystery Taxi Guest
 Introductie
 Aanmeldingsformulier
 Boordcomputer Taxi
 Inleiding
 Nieuws
 Doelstellingen BCT
 Werking
 Historie
 Specificaties
 Downloads
 FAQ BCT
 Engels
 Welcome
 Advanced Search
 How to complain
 For who is this form
 Complaint form
 The fare explained
 Contact
 2007 tariff structure
 Add data as customer
 Add data as company
 Links
 The taxi and you
 The illegal taxi
 The official taxi
 The Taxidriver
 The Taxi Business
 Special Projects
 Which organisations
 Dutch Laws
 Disclaimer
 FAQ
 FAQ Consumer
 Overige
 Links
 Gebruikte afbeeldingen
 Sponsors gezocht
 Vermeldingen
 Disclaimer
 Webmaster(s)
 Laatste Updates

PrintAfdrukken...
Leden
De chauffeurspas

Vroeger moest je een examen bij de politie doen voordat je taxichauffeur mocht worden, maar dat is inmiddels verleden tijd. Daarna is er een tijd geweest dat iedereen met een Nederlands paspoort die een goede gezondheid had (de "medische keuring") en een bewijs van goed gedrag kon overleggen, tegen betaling van een bescheiden bedrag, een chauffeurspas kon aanvragen bij het ministerie van Verkeer & Waterstaat. Hierdoor kon het gebeuren dat men zich taxichauffeur kon noemen zonder enige stratenkennis te hebben. Men hoefde zelfde de Nederlandse taal niet te kunnen spreken, want daar werd niet eens op gecontroleerd. Als men een rijbewijs had en de chauffeurspas, dan mocht men rijden in een taxi...

Dit was dus niet de bedoeling van de nieuwe Wet Personenvervoer 2000, dus heeft men uiteindelijk aanvullende regels en wetgeving gemaakt waardoor de (aankomende) taxichauffeur nu aan meer eisen moet voldoen, voordat die zich (weer) taxichauffeur mag noemen en het beroep mag uitoefenen.

Iedere taxichauffeur moet sinds de Wet Personenvervoer beschikken over een geldig rijbewijs en een chauffeurspas. Deze moet voor de consument goed zichtbaar in de taxi zijn bevestigd, zodat men weet dat men bij een erkende chauffeur in de taxi zit. Indien de (taxi)chauffeur taxivervoer verricht zonder geldige en/of goed leesbare chauffeurspas, dan is die strafbaar. Tijdens (weg)controles wordt daarom ook minimaal gekeken of de chauffeurspas (zichtbaar) aanwezig is. Indien blijkt dat die niet aanwezig is, of niet meer geldig, dan mag de (taxi)chauffeur vanaf dat moment niet meer verder rijden en krijgt zowel de chauffeur als de taxi-onderneming een boete. Deze boetes kunnen (zeker voor de taxi-ondernemer) hoog oplopen indien er herhaaldelijk soortgelijke overtredingen worden geconstateerd.

Waaraan moet een (aankomende) taxichauffeur tegenwoordig voldoen om zo'n chauffeurspas te halen en/of te verlengen?

Elke taxichauffeur dient allereerst in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Zonder rijbewijs is het niet mogelijk om een chauffeurspas aan te vragen. Verder moet men een goede gezondheid hebben, een Verklaring omtrent gedrag (ook wel bewijs van goed gedrag genoemd) kunnen overleggen, en een examen doen (theorie en praktijk). Aangezien dat examen geheel in het Nederlands is dient men ook de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift.

Aangezien het examen pas naderhand is ingevoerd, geldt voor taxichauffeurs met een chauffeurspas, afgegeven tussen 1 juli 2001 en 1 juli 2004, een overgangsregeling. Deze hebben tot 1 januari 2006 de tijd (gehad) om hun vakbekwaamheid aan te tonen. Indien zij dit niet hebben gedaan is hun chauffeurspas per 1 januari 2006 ongeldig verklaard, ook al staat er een latere datum op hun chauffeurspas!

Alle taxichauffeurs die voor 1 juli 2001 hun chauffeurspas hebben ontvangen zijn vrijgesteld van het examen vakbekwaamheid en hebben inmiddels allemaal een nieuwe chauffeurspas ontvangen, indien zij die hebben aangevraagd en voldaan hebben aan de overige eisen voor het aanvragen van een chauffeurspas. Indien zij die niet op tijd hebben aangevraagd, of indien de aanvraag tot verlenging chauffeurspas is afgewezen, dan moeten zij volgens de nieuwe eisen opnieuw een chauffeurspas aanvragen. Dit betekent dat ze dan ook het examen (alsnog) moeten afleggen voordat ze hun nieuwe chauffeurspas mogen aanvragen. Aangezien de overgangsregeling inmiddels voorbij is wordt de overgangsregeling hier niet meer besproken, maar is nog wel op internet terug te vinden (voor degenen die daar interesse in hebben).

Het aanvragen/verlengen van de chauffeurspas
In veel gevallen is de taxi-onderneming graag bereid te helpen bij de aanvraag van de chauffeurspas en de begeleiding naar het examen vakbekwaamheid. U kunt daarom ook gerust solliciteren bij een taxi-onderneming, ook indien u nog geen chauffeurspas heeft. Geef dat tijdens uw sollicitatie wel duidelijk aan, aangezien niet elk taxibedrijf de middelen heeft om u te helpen bij uw aanvraag. In de meeste gevallen zal men echter wel voorwaarden stellen voordat men bereid is om u daarbij te helpen, want de opleiding en het examen is niet goedkoop. Deze kosten bedragen al snel zo'n 500 Euro en daar wil men vaak wel enige garanties voor terug (bijv. door u te verplichten om een minimale periode bij hun te blijven werken na het behalen van de chauffeurspas).

U kunt het echter ook allemaal zelf regelen (zeker bij het verlengen van uw huidige chauffeurspas):
 • Het informatiepakket aanvragen
  Bel de Taxi Informatielijn via het gratis telefoonnummer: 0800 - 023 04 02
  Vraag daar naar het aanvraagformulier Chauffeurspas. U dient dan wat vragen te beantwoorden en vervolgens krijgt u een informatiepakket toegestuurd met daarin alle benodigde formulieren en een uitgebreide toelichting, waarin alles nog een keer duidelijk staat uitgelegd.

  Het is ook mogelijk om dit per fax aan te vragen via het telefoonnummer: 070 - 456 24 16
  U dient uw in uw fax uw eigen NAW-gegevens (naam, adres, postcode,woonplaats) en uw geboortedatum te vermelden. Vermeld er duidelijk bij dat u een aanvraagformulier Chauffeurspas wilt ontvangen.

  U kunt dit ook schriftelijk per post aanvragen. Vermeld uw NAW-gegevens en uw geboortedatum in een brief, met daarbij het verzoek tot toezending van het aanvraagformulier Chauffeurspas. Stuur dit in een gesloten envelop naar:

  Inspectie Verkeer en Waterstaat
  Toezichtbeheereenheid Unit Persoonsdocumenten Personenvervoer en Luchtvaart
  Postbus 120
  2501 CC Den Haag

  BELANGRIJK: Indien u uw chauffeurspas wilt verlengen, dan dient u Aanvraagformulier Verlenging Chauffeurspas te vermelden bij uw telefonische/schriftelijke aanvraag, aangezien dat een ander aanvraagformulier is!


 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  Vraag bij uw gemeentehuis/stadskantoor uw VOG aan. Bij uw informatiepakket, welke u van het ministerie van Verkeer & Waterstaat ontvangt, zit ook een toelichting. Neem deze mee naar uw gemeentehuis/stadskantoor, aangezien daar ook belangrijke informatie in staat voor de ambtenaar die uw aanvraag namens u indient. Zeker bij de kleinere gemeenten heeft men weinig ervaring met deze procedure en heeft men de toelichting nodig om die goed uit te kunnen voeren.

  De behandeling van een aanvraag voor een VOG kan een tijd duren (gemiddeld drie weken), en is slechts beperkt geldig (maximaal TWEE maanden bij binnenkomst van uw aanvraag). Indien u nog geen examen vakbekwaamheid heeft aangevraagd, dan kunt u beter even wachten totdat u dat weet. Anders loopt u het risico dat u uw VOG opnieuw moet gaan aanvragen, en dat vertraagt uw aanvraag voor uw chauffeurspas.

  Het aanvragen van een VOG is niet gratis. De kosten hiervan verschillen per gemeente, maar zal zeer waarschijnlijk ongeveer 30 tot 35 Euro bedragen. U kunt deze alleen aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven. Naar een andere gemeente gaan, omdat het daar goedkoper is, kan dus niet.


 • De Geneeskundige Verklaring (medische keuring)
  Bij het informatiepakket zitten ook formulieren die te maken hebben met uw medische keuring, namelijk een vragenlijst, welke u thuis zelf al mag invullen (zie bijbehorende toelichting), en de Geneeskundige Verklaring, welke u mee moet nemen naar de keurende arts om in te laten vullen.

  Vanaf 1 januari 2006 accepteert de Inspectie Verkeer en Waterstaat uitsluitend een geneeskundige verklaring van een gecertificeerde Arbo-dienst en big-geregistreerde bedrijfsarts, met specialisme arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde voor de aanvraag van een chauffeurspas. Het laten keuren door een huisarts, ook als het niet de eigen huisarts betreft, is vanaf 1 januari 2006 niet meer toegestaan.

  De Geneeskundige Verklaring is slechts beperkt geldig (maximaal TWEE maanden bij binnenkomst van uw aanvraag). Indien u nog geen examen vakbekwaamheid heeft aangevraagd, dan kunt u beter even wachten totdat u dat weet. Anders loopt u het risico dat u opnieuw medisch gekeurd moet worden, en dat vertraagt uw aanvraag voor uw chauffeurspas.

  Het aanvragen van een VOG is niet gratis. De kosten hiervan verschillen per arbodienst. Gezien het feit dat er geen landelijk vastgestelde prijzen zijn voor een dergelijke keuring, is het zeer moeilijk om hier bedragen te vermelden, maar het zal zeer waarschijnlijk tussen de 75 en 150 Euro bedragen. Een paar Arbodiensten bellen kan vaak al vele Euro's verschil uitmaken (afhankelijk van waar u woont), dus het loont zeker de moeite om hier wat aandacht aan te besteden.

  De meeste taxi-ondernemingen nemen deze kosten voor hun rekening. De grotere taxi-ondernemingen hebben vaak zelfs afspraken met een Arbo-dienst zodat ze de kosten kunnen beperken. Vraag daar naar bij uw sollicitatie als u de aanvraag van uw chauffeurspas bespreekt met uw (aanstaande) werkgever!


 • Het taxi examen Vakbekwaamheid
  Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. Beide examens worden afgenomen door de divisie CCV van het CBR. Meer informatie is elders op deze website te vinden, maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met de divisie CCV via het telefoonnummer 070 - 37 20 700. Voor tarieven en algemene informatie kunt u ook via internet terecht op de website van het CBR: www.cbr.nl/beroepschauffeur

  Indien u een opleiding doet, dan zal die instantie het examen voor u aanvragen. Neem daarvoor uw IVW-nummer (wat in uw informatiepakket zit) mee naar de opleidingsinstantie. U kunt het examen ook zelf aanvragen bij de divisie CCV van het CBR onder vermelding van uw IVW-nummer.


 • De acceptgiro van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat
  In het informatiepakket, betreffende uw aanvraag (verlenging) chauffeurspas, bevindt zich ook een acceptgiro. Dit betreft uitsluitend de kosten die u verschuldigd bent aan het Ministerie van Verkeer & Waterstaat inzake uw aanvraag. Indien u dit niet op tijd betaald heeft, wordt uw aanvraag afgewezen!
  Gezien het feit dat de verwerking van de acceptgiro/betaling nogal wat tijd in beslag kan nemen, raden wij u aan deze te betalen zodra u de andere formulieren (VOG/Examen/Geneeskundige Verklaring) ook hebt aangevraagd. Doe het echter ook niet te vroeg, want reeds gestorte bedragen worden niet terug gestort! Indien uw betaling is verwerkt zal de aanvraag worden behandeld (dus niet eerder).

Tot slot

Indien u uw aanvraag zelf regelt, zorg er dan voor dat u alles op tijd heeft geregeld en dat u alleen een complete aanvraag opstuurt naar het Ministerie van Verkeer & Waterstaat!
Indien het wordt geregeld voor u door de taxi-onderneming, houdt het in de gaten (en zorg dat de betaling op tijd bij het Ministerie is), want anders loopt u het risico dat u weer alles opnieuw moet gaan aanvragen.

Een complete aanvraag betekent:
 • 1. een ingevuld en een persoonlijk ondertekend aanvraagformulier met originele pasfoto,
 • 2. een originele verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan 2 maanden),
 • 3. een originele geneeskundige verklaring (niet ouder dan 2 maanden),
 • 4. een kopie van het geldige rijbewijs,
 • 5. betaling van het verschuldigde bedrag (uitsluitend via de acceptgiro),
 • 6. het chauffeursdiploma taxi (deze hoeft niet te worden meegestuurd).

Wordt voldaan aan alle eisen, dan wordt de chauffeurspas verstrekt. U krijgt dan vanzelf bericht wanneer u deze kan ophalen bij het postkantoor (welke dat is wordt vermeld in het bericht). Vergeet niet om uw legitimatiebewijs mee te nemen naar het postkantoor, want anders krijgt u uw chauffeurspas niet mee (ook al staat uw foto er op).

Wordt niet voldaan aan één of meer van de eisen genoemd onder punt 1 t/m 6, dan wordt de aanvraag afgewezen. De betaalde leges worden niet terugbetaald.

De afwijzing is een gebonden beschikking waarvan een eventueel bezwaarschrift kennelijk ongegrond wordt verklaard. De aanvrager weet namelijk van tevoren precies wat hij moet insturen.

LET OP:Vanaf 6 oktober 2006 bestaat de mogelijkheid om via de verkorte aanvraagprocedure al voor afgifte van de chauffeurspas taxi te starten met de werkzaamheden als taxichauffeur. Deze verkorte procedure houdt het volgende in (citaat uit nieuwsbericht van 16-10-2006 van de website van het IVW):
Wanneer een taxichauffeur nu voor zijn laatste examen slaagt, meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen dit digitaal bij de inspectie. De taxichauffeur ontvangt dan het Tijdelijk Bewijsschrift Taxi binnen één werkdag met de post thuis. Met dit bewijsschrift kan hij zijn werk doen totdat hij de chauffeurspas ontvangt.

Verdere informatie over de nieuwe verkorte aanvraagprocedure volgt nog...


[standen ophalen...] pagina's weergegeven.
Laatste update: 26-01-2010 00:00:00
© Taxiklacht.net 2006-2021 All rights reserved by Taxiklacht.net.
Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd.