TaxiKlacht.NET
 Algemeen
 Welkom
 Inleiding
 Contact
 Nieuws
 TaxiKlacht in de media
 Taxibeurs 2007
 Zoeken
 Via P-nummer
 Geavanceerd
 Klacht indienen
 Een klacht indienen
 Klachtenformulier
 FAQ Klachten
 Gegevens toevoegen
 U bent klant
 U bent ondernemer
 Gegevens toevoegen
 De klant
 De taxi en U
 De illegale taxi
 U zoekt een taxi
 De ritprijs uitgelegd
 FAQ Consument
 De taxichauffeur
 De taxichauffeur
 De chauffeurspas
 Uw papieren
 Rij- en rusttijden
 Benodigdheden
 CAO Taxivervoer
 FAQ Taxi-chauffeur
 De ondernemer
 De taxi-ondernemer
 De vergunning
 Vergunningbewijs
 Het voertuig
 FAQ Taxi-ondernemer
 Regeltjes en organisaties
 Welke organisaties
 De IVW
 SGC Taxivervoer
 KNV Taxi
 Sociaal Fonds Taxi
 Stichting TX-Keur
 CCV (divisie CBR)
 Documenten (en downloads)
 Overzicht bestanden
 Mystery Taxi Guest
 Introductie
 Aanmeldingsformulier
 Boordcomputer Taxi
 Inleiding
 Nieuws
 Doelstellingen BCT
 Werking
 Historie
 Specificaties
 Downloads
 FAQ BCT
 Engels
 Welcome
 Advanced Search
 How to complain
 For who is this form
 Complaint form
 The fare explained
 Contact
 2007 tariff structure
 Add data as customer
 Add data as company
 Links
 The taxi and you
 The illegal taxi
 The official taxi
 The Taxidriver
 The Taxi Business
 Special Projects
 Which organisations
 Dutch Laws
 Disclaimer
 FAQ
 FAQ Consumer
 Overige
 Links
 Gebruikte afbeeldingen
 Sponsors gezocht
 Vermeldingen
 Disclaimer
 Webmaster(s)
 Laatste Updates

PrintAfdrukken...
Leden
Uw papieren

Indien u een geldige chauffeurspas heeft, kunt u bij een taxi-onderneming werken als taxichauffeur. U dient zich echter wel aan een aantal regels te houden waarop u gecontroleerd kan worden door een aantal instanties, zoals de Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW), de politie en nog een aantal andere instellingen. Meestal zal het een medewerk(st)er van het IVW en/of de politie zijn...

Als taxichauffeur dient u bij elke dienst de volgende bescheiden bij te hebben:
 • Een geldig rijbewijs.
 • Een geldig paspoort (voor het geval men over de grens moet).
 • Een geldige chauffeurspas (of Tijdelijk Bewijsschrift Taxi).
 • Een persoonlijke werkmap (werkboekje, ook wel liegeboekje genoemd in de volksmond).
 • Een dagrittenstaat

De dagrittenstaat en het werkboekje dienen nauwkeurig te worden bijgehouden, want bij een controle wordt daar nauwlettend op gecontroleerd. Indien een taxichauffeur een/beide bescheiden niet bij heeft en/of goed ingevuld heeft, dan loopt zowel de taxichauffeur als de taxi-ondernemer het risico op hoge boetes, variërend van 75 euro tot meer dan 1000 euro per overtreding!

Wat een geldig rijbewijs en paspoort is wordt hier niet verder uitgelegd, aangezien iedereen dat behoort te weten. De uitleg over een chauffeurspas/Tijdelijk Bewijsschrift Taxi staat op deze website al uitgelegd (zie: De Chauffeurspas). Rest nog enige uitleg over de werkmap en de dagrittenstaat...

Iedere taxichauffeur moet een geldige werkmap invullen en bij zich hebben. Ditzelfde geldt voor de dagrittenstaat, welke verderop nader wordt uitgelegd. Inspecteurs van het IVW kunnen hierin zien of de taxichauffeur zich aan de voorgeschreven rij- en rusttijden heeft gehouden en/of de taxichauffeur zich heeft gehouden aan de regels die vermeld staan in de Wet en Besluit Personenvervoer 2000, de Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit Vervoer. Nadere uitleg hierover staat ook op deze website.

Maar wat is nu een werkmap en een dagrittenstaat?

De werkmap uitgelegd
Een (persoonlijke) werkmap is een boekje wat elke taxichauffeur van de werkgever krijgt (eigen rijders dienen dat zelf aan te schaffen, aangezien zij geen werkgever hebben). Indien u er geen krijgt, dient u er zelf een aan te schaffen. Zonder werkmap mag u namelijk geen taxivervoer verrichten.

In uw persoonlijke werkmap vermeldt u al uw rust- en rijtijden als taxichauffeur. Uw vrije dagen, de dagen dat u ziek bent, uw diensten en de bijbehorende pauzes dient u elke dag bij te houden. Uw werkgever moet elke week uw werkmap controleren, aftekenen (u zelf ook) en daarna het origineel in de administratie van de taxi-onderneming verwerken. Als de werkmap vol is (normaliter na een jaar) of bij voortijdige beëindiging van het contract (bijv. bij een halfjaar-contract), dient de werkmap bij de werkgever te worden ingeleverd. Deze dient dan uw werkmap gedurende een aantal jaren te bewaren voor een eventuele bedrijfscontrole (door het IVW en/of de Belastingdienst).

LET OP: De persoonlijke werkmap is niet alleen verplicht voor chauffeurs in loondienst, maar ook voor chauffeurs die zelfstandig ondernemer zijn. Een chauffeur die in dienst is bij meerdere werkgevers, vult één werkmap in per werkgever. Bij een controle moeten alle werkmappen getoond kunnen worden.

De dagrittenstaat uitgelegd
Een rittenstaat (meestal dagrittenstaat) is een overzicht van alle gereden ritten op een dag. Die wordt hoofdzakelijk gebruikt door de taxi-ondernemer voor de verwerking van de gereden ritten, maar kan ook worden gebruikt voor controle door de diverse controlerende instanties (al dan niet in combinatie met de persoonlijke werkmap). Daarvoor dient de taxi-ondernemer deze ook voor een bepaalde periode te bewaren in de administratie. Op het onvolledig of verkeerd invullen van een (dag)rittenstaat staat een boete van 850 Euro per rittenstaat! Dit geldt zowel voor de taxichauffeur als de taxi-ondernemer.

Er is geen wettelijk vaststaand model voorgeschreven (zoals bij de persoonlijke werkmap wel het geval is), maar er is wel ettelijk geregeld welke gegevens er minimimaal op een (dag)rittenstaat vermeld moeten worden.

Verplichte gegevens op een (dag)rittenstaat zijn:
 • Naam en adres vervoerder/ondernemer
 • Naam bestuurder (met voorletters zoals vermeld op de chauffeurspas)
 • Kenteken van de taxi
 • Ritgegevens (per rit):
  * tijdstip van vertrek en aankomst;
  * adres en plaats van vertrek;
  * adres en plaats van aankomst.
  * de kilometerstand (niet de taxameterstand) bij het begin en bij het einde van de rit;
  * het aantal kilometers in beladen toestand (mét reizigers);
  * de ritprijs, zoals die is berekend door de taxameter;
  * de daadwerkelijk afgerekende ritprijs.
 • Dienst gegevens (per dienst):
  * het tijdstip waarop de dienst begint en eindigt;
  * de kilometerstand aan het begin van de dienst.
  * de kilometerstand aan het einde van de dienst.

Gezien het feit dat elke taxi-onderneming eigen rittenstaten heeft (vaak ook eigen ontwerp) is het niet mogelijk om een goed voorbeeld te geven. Het IVW heeft een aantal voorbeelden op hun website staan, maar daar kunnen verder geen rechten aan ontleend worden.

Het digitaal bijhouden van een (dag)rittenstaat is toegestaan, mits die voldoet aan de bovengenoemde wettelijke voorwaarden én mits die bij een controle uitgedraaid kunnen worden ter controle/inzage. Precieze aanwijzingen over het gebruik van de (dag)rittenstaat kunt u terug vinden in het PDF-bestand "Aanwijzing Gebruik dagrittenstaat", welke ook op Taxiklacht.net te downloaden is.


[standen ophalen...] pagina's weergegeven.
Laatste update: 26-01-2010 00:00:00
© Taxiklacht.net 2006-2021 All rights reserved by Taxiklacht.net.
Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd.