TaxiKlacht.NET
 Algemeen
 Welkom
 Inleiding
 Contact
 Nieuws
 TaxiKlacht in de media
 Taxibeurs 2007
 Zoeken
 Via P-nummer
 Geavanceerd
 Klacht indienen
 Een klacht indienen
 Klachtenformulier
 FAQ Klachten
 Gegevens toevoegen
 U bent klant
 U bent ondernemer
 Gegevens toevoegen
 De klant
 De taxi en U
 De illegale taxi
 U zoekt een taxi
 De ritprijs uitgelegd
 FAQ Consument
 De taxichauffeur
 De taxichauffeur
 De chauffeurspas
 Uw papieren
 Rij- en rusttijden
 Benodigdheden
 CAO Taxivervoer
 FAQ Taxi-chauffeur
 De ondernemer
 De taxi-ondernemer
 De vergunning
 Vergunningbewijs
 Het voertuig
 FAQ Taxi-ondernemer
 Regeltjes en organisaties
 Welke organisaties
 De IVW
 SGC Taxivervoer
 KNV Taxi
 Sociaal Fonds Taxi
 Stichting TX-Keur
 CCV (divisie CBR)
 Documenten (en downloads)
 Overzicht bestanden
 Mystery Taxi Guest
 Introductie
 Aanmeldingsformulier
 Boordcomputer Taxi
 Inleiding
 Nieuws
 Doelstellingen BCT
 Werking
 Historie
 Specificaties
 Downloads
 FAQ BCT
 Engels
 Welcome
 Advanced Search
 How to complain
 For who is this form
 Complaint form
 The fare explained
 Contact
 2007 tariff structure
 Add data as customer
 Add data as company
 Links
 The taxi and you
 The illegal taxi
 The official taxi
 The Taxidriver
 The Taxi Business
 Special Projects
 Which organisations
 Dutch Laws
 Disclaimer
 FAQ
 FAQ Consumer
 Overige
 Links
 Gebruikte afbeeldingen
 Sponsors gezocht
 Vermeldingen
 Disclaimer
 Webmaster(s)
 Laatste Updates

PrintAfdrukken...
Leden
Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijdenwetgeving is gebaseerd op het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Dit besluit kent een standaard- en een overlegregeling.

De standaardregeling is van toepassing als werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers geen collectieve regeling hebben afgesloten. De overlegregeling is een collectieve regeling. Dat kan zijn:
 • Een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO).
 • Een regeling tussen de werkgever en de ondernemingsraad.
 • Een regeling tussen de werkgever en de personeelsvertegenwoordiging.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat controleert tijdens wegcontroles en bedrijfsinspecties of chauffeurs en taxiondernemingen zich aan de rij- en rusttijden houden. Dat is bijvoorbeeld te zien in de werkmap van de taxichauffeur en de ingevulde dagrittenstaten.

De rijtijden voor beroepschauffeurs zijn gebaseerd op Europese regelgeving, die zijn vastgelegd in een nieuwe verordening (met nummer 561/2006), welke op 11 april 2007 van kracht is geworden in Europa.

Om in Nederland op te kunnen treden tegen overtredingen van rij- en rusttijden, worden de bepalingen uit de verordening opgenomen in nationale wetgeving: het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Met de opname van bepalingen uit deze nieuwe verordening zijn vanaf 1 mei 2007 enkele wijzigingen van kracht geworden, bijvoorbeeld op het gebied van:
 • de onderbreking na 4,5 uur rijden
 • pauzes voor taxi's en het openbaar busvervoer en de registratie daarvan.

Hieronder vindt u de belangrijkste regels voor rij- en rusttijden (geldig vanaf 1 mei 2007):

Pauze(s)
Een pauze is een tijdsruimte van tenminste 15 aaneengesloten minuten waarmee de dienst wordt onderbroken en er geen verplichtingen zijn ten aanzien van de bedongen arbeid en/of werkgever.

Voor taxivervoer geldt voor wat betreft het genieten van pauzes niet de ononderbroken rijtijd, maar het pauzeartikel van de Arbeidstijdenwet. Derhalve gelden de volgende regels:
 • Bij meer dan 5,5 uur arbeid dient de arbeid te worden onderbroken door een pauze van minimaal 30 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk tenminste 15 minuten.
 • Bij meer dan 10 uur arbeid dient de arbeid te worden onderbroken door een pauze van minimaal 45 minuten, die kan worden gesplist in pauzes van elk tenminste 15 minuten.

Bij collectieve regeling kan van bovenstaande punten worden afgeweken. In dat geval dient de werkgever de arbeid dusdanig te organiseren, dat, indien de werknemer meer dan 5,5 uur arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van tenminste 15 minuten.

Dagelijkse rusttijd
Hierbij bestaat er een onderscheid in:
 • Normale dagelijkse rusttijd (de oude standaardregeling):
  Periode van minimaal 11 uur aaneengesloten rust.
  Deze mag gesplitst worden in 2 perioden, te weten een eerste periode van minimaal 3 ononderbroken uren en een tweede periode van minimaal 8 ononderbroken uren
 • Verkorte dagelijkse rust:
  Dit is een periode van minimaal 9 uur, en minder dan 11 uur, aaneengesloten rust. Per week mag er 3 keer een verkorte dagelijkse rust plaatsvinden.
 • De oude overlegregeling is hiermede komen te vervallen.

Wekelijkse rusttijd (standaardregeling)
Hierbij bestaat er een onderscheid in:
 • Normale wekelijkse rusttijd
  Dit is een periode van minimaal 45 uur aaneengesloten rust
 • Verkorte wekelijkse rusttijd
  Dit is een periode van minimaal 24 uur aaneengesloten rust (mits gecompenseerd voor het einde van de derde daarop volgende week)

Uiterlijk na iedere periode van 6 x 24 uur dient een nieuwe wekelijkse rusttijd aan te vangen.

Tweewekelijkse rusttijd
In iedere periode van twee weken dient:
 • 2 x een normale wekelijkse rusttijd genoten te worden, OF
 • 1 x een normale en 1 x een verkorte wekelijkse rusttijd genoten te worden.

Zondagarbeid
De periode waarin zondagarbeid wordt verricht loopt van 06.00 uur tot 24.00 uur. Tussen 0.00 uur en 06.00 uur is dus geen sprake van zondagarbeid.
 • Standaardregeling: minimaal 4 vrije zondagen in elke periode van 13 weken
 • Overlegregeling: minimaal 13 vrije zondagen in elke periode van 52 weken

Nachtarbeid (overlegregeling)
Als nacht wordt beschouwd de tijd van 00.00 uur tot 06.00 uur.
 • 42 x nachtarbeid in elke periode van 13 weken met een maximum van 140 x nachtarbeid in 52 weken, of
 • 38 uur per 2 weken het gehele jaar door.

In de praktijk komt het echter voor dat er van bovenstaande regelingen wordt afgeweken. Zo wordt bijvoorbeeld niet al te moeilijk gedaan indien een taxichauffeur alleen in de avond/nacht rijdt, zolang de overige bepalingen worden nageleefd. Datzelfde geldt voor de zondagsdiensten. Voorwaarde is wel dat de taxichauffeur dat vrijwillig doet, aangezien de werkgever dat niet mag verplichten. Hierdoor is het mogelijk dat taxichauffeurs alleen in de avond/nacht werken en ook elk weekend.

Voor de zelfstandige taxi-ondernemer (de eigen rijder) gelden ruimere regelingen, maar dienen zich ook aan de rij- en rusttijden te houden indien mogelijk. De pauzes tijdens de dienst dienen wel nageleefd te worden, aangezien die voor alle beroepschauffeurs gelden (ongeacht de branche).

De Inspectie Verkeer & Waterstaat controleert via bedrijfs- en/of wegcontroles op naleving van de rij- en rusttijden via de persoonlijke werkmap en/of de (dag)rittenstaat. Indien er overtredingen worden geconstateerd, dan kunnen zowel de taxichauffeur als de taxi-ondernemer rekenen op hoge boetes.


[standen ophalen...] pagina's weergegeven.
Laatste update: 26-01-2010 00:00:00
© Taxiklacht.net 2006-2021 All rights reserved by Taxiklacht.net.
Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd.