TaxiKlacht.NET
 Algemeen
 Welkom
 Inleiding
 Contact
 Nieuws
 TaxiKlacht in de media
 Taxibeurs 2007
 Zoeken
 Via P-nummer
 Geavanceerd
 Klacht indienen
 Een klacht indienen
 Klachtenformulier
 FAQ Klachten
 Gegevens toevoegen
 U bent klant
 U bent ondernemer
 Gegevens toevoegen
 De klant
 De taxi en U
 De illegale taxi
 U zoekt een taxi
 De ritprijs uitgelegd
 FAQ Consument
 De taxichauffeur
 De taxichauffeur
 De chauffeurspas
 Uw papieren
 Rij- en rusttijden
 Benodigdheden
 CAO Taxivervoer
 FAQ Taxi-chauffeur
 De ondernemer
 De taxi-ondernemer
 De vergunning
 Vergunningbewijs
 Het voertuig
 FAQ Taxi-ondernemer
 Regeltjes en organisaties
 Welke organisaties
 De IVW
 SGC Taxivervoer
 KNV Taxi
 Sociaal Fonds Taxi
 Stichting TX-Keur
 CCV (divisie CBR)
 Documenten (en downloads)
 Overzicht bestanden
 Mystery Taxi Guest
 Introductie
 Aanmeldingsformulier
 Boordcomputer Taxi
 Inleiding
 Nieuws
 Doelstellingen BCT
 Werking
 Historie
 Specificaties
 Downloads
 FAQ BCT
 Engels
 Welcome
 Advanced Search
 How to complain
 For who is this form
 Complaint form
 The fare explained
 Contact
 2007 tariff structure
 Add data as customer
 Add data as company
 Links
 The taxi and you
 The illegal taxi
 The official taxi
 The Taxidriver
 The Taxi Business
 Special Projects
 Which organisations
 Dutch Laws
 Disclaimer
 FAQ
 FAQ Consumer
 Overige
 Links
 Gebruikte afbeeldingen
 Sponsors gezocht
 Vermeldingen
 Disclaimer
 Webmaster(s)
 Laatste Updates

PrintAfdrukken...
Leden
Vergunningbewijs

Naast de Ondernemersvergunning Taxivervoer heeft u per taxi een vergunningbewijs nodig. Het vergunningbewijs moet voor de klant duidelijk zichtbaar in de taxi zijn bevestigd. Tegelijk met het aanvragen van de ondernemersvergunning taxivervoer kunt u deze vergunningbewijzen aanvragen bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Als uw wagenpark zich later uitbreidt kunt u altijd extra vergunningenbewijzen aanvragen. Hoe u deze kunt aanvragen staat verderop.

Vergunningbewijzen zijn maximaal vijf jaar geldig. Een vergunningbewijs is niet langer geldig als de gegevens die er op staan niet (meer) kloppen. U dient dan alle vergunningbewijzen te vernieuwen. De oude vergunningbewijzen moeten binnen vier weken, nadat u de nieuwe hebt ontvangen, worden opgestuurd naar de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Vergunningbewijzen mogen worden gebruikt door personen die zelf vergunninghouder zijn, en door chauffeurs die bij de vergunninghouder in dienst zijn. Omdat de vergunningbewijzen niet aan een kenteken zijn gekoppeld kunt u de vergunningbewijzen binnen uw eigen onderneming uitwisselen tussen taxi's. De taxi's waarvoor u een vergunningbewijs aanvraagt moeten u wel duurzaam ter beschikking staan.

Om misbruik van vergunningbewijzen tegen te gaan, beperkt de Inspectie Verkeer en Waterstaat de verlening van vergunningbewijzen tot het aantal voertuigen waarvan de vergunninghouder aantoont dat hij daarover duurzaam de beschikking heeft.

Bij elke aanvraag om vergunningbewijzen onderzoekt de inspectie of de aangevraagde vergunningbewijzen nodig zijn vanwege structureel rechtmatig taxigebruik. Als de aanvrager niet aantoont dat hij duurzaam de beschikking heeft over de auto's waarvoor hij vergunningbewijzen wil hebben, wijst de IVW de aanvraag af.

Om te bepalen of een auto duurzaam ter beschikking staat, controleert de inspectie allereerst of het kenteken van die auto in het register van de RDW op naam van de vergunninghouder staat. Later wordt gecheckt of de vergunning nog op naam van de vergunninghouder staat.

Als een auto niet op naam van de vergunninghouder staat, kan de duurzame beschikking met een contract worden aangetoond. Dit kan een huurcontract, een leasecontract of een bruikleenovereenkomst zijn. In het contract moet duidelijk staan om welke auto het gaat, wat de duur van de overeenkomst is en (indien van toepassing) wat de opzegtermijn van de overeenkomst is. Als de duur van de overeenkomst minder is dan een jaar, of als de opzegtermijn korter is dan drie maanden, is dat voor de inspectie reden voor twijfel omtrent de duurzaamheid van de beschikking van de auto. Als de aangekochte auto nog niet op naam van de vergunninghouder staat kan de duurzame beschikking met een koopovereenkomst worden aangetoond.

BELANGRIJK: Vergunningbewijzen mogen niet aan derden worden verkocht, verpacht of uitgeleend. Het is loonchauffeurs beslist niet toegestaan om de vergunningbewijzen te gebruiken om voor zichzelf te rijden. Vergunningbewijzen mogen ook niet worden gebruikt door vennoten van een v.o.f. die (nog) niet op de vergunning staan. Zowel degene die met het vergunningbewijs van een ander rijdt als degene die het vergunningbewijs ter beschikking van een derde stelt maakt zich schuldig aan een misdrijf!

Het aanvragen van (extra en/of nieuwe) vergunningsbewijzen:

Het formulier Aanvraag vergunningbewijzen van de Inspectie Verkeer & Waterstaat is ook op deze website te downloaden. De ingevulde formulieren kunt u opsturen naar:
Inspectie Verkeer en Waterstaat, t.a.v. Afdeling Wegvervoer, Postbus 135, 2501 CC, Den Haag.

Zodra uw aanvraag is ontvangen wordt beoordeeld of de aanvraag compleet is. Het is mogelijk dat de inspectie u vraagt om aanvullende documenten op te sturen. Dat moet binnen een bepaalde termijn gebeuren. Er kan ook een onderzoek worden ingesteld. Als u aan de wettelijke eisen voldoet, verleent de inspectie de vergunning. Is dat niet het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen. Tegen de beslissing kunt u bezwaar aantekenen en beroep indienen.

De wettelijke termijn waarbinnen de inspectie de aanvraag moet hebben behandeld, bedraagt 12 weken. Deze termijn gaat in nadat u alle gegevens hebt verstrekt en hebt betaald. Hiervoor krijgt u een factuur (met acceptgiro) van de Inspectie Verkeer & Waterstaat toegestuurd.

Neem voor meer informatie contact op met het Vervoerinformatiecentrum: 0800 023 04 02 (gratis).


[standen ophalen...] pagina's weergegeven.
Laatste update: 26-01-2010 00:00:00
© Taxiklacht.net 2006-2021 All rights reserved by Taxiklacht.net.
Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd.