TaxiKlacht.NET
 Algemeen
 Welkom
 Inleiding
 Contact
 Nieuws
 TaxiKlacht in de media
 Taxibeurs 2007
 Zoeken
 Via P-nummer
 Geavanceerd
 Klacht indienen
 Een klacht indienen
 Klachtenformulier
 FAQ Klachten
 Gegevens toevoegen
 U bent klant
 U bent ondernemer
 Gegevens toevoegen
 De klant
 De taxi en U
 De illegale taxi
 U zoekt een taxi
 De ritprijs uitgelegd
 FAQ Consument
 De taxichauffeur
 De taxichauffeur
 De chauffeurspas
 Uw papieren
 Rij- en rusttijden
 Benodigdheden
 CAO Taxivervoer
 FAQ Taxi-chauffeur
 De ondernemer
 De taxi-ondernemer
 De vergunning
 Vergunningbewijs
 Het voertuig
 FAQ Taxi-ondernemer
 Regeltjes en organisaties
 Welke organisaties
 De IVW
 SGC Taxivervoer
 KNV Taxi
 Sociaal Fonds Taxi
 Stichting TX-Keur
 CCV (divisie CBR)
 Documenten (en downloads)
 Overzicht bestanden
 Mystery Taxi Guest
 Introductie
 Aanmeldingsformulier
 Boordcomputer Taxi
 Inleiding
 Nieuws
 Doelstellingen BCT
 Werking
 Historie
 Specificaties
 Downloads
 FAQ BCT
 Engels
 Welcome
 Advanced Search
 How to complain
 For who is this form
 Complaint form
 The fare explained
 Contact
 2007 tariff structure
 Add data as customer
 Add data as company
 Links
 The taxi and you
 The illegal taxi
 The official taxi
 The Taxidriver
 The Taxi Business
 Special Projects
 Which organisations
 Dutch Laws
 Disclaimer
 FAQ
 FAQ Consumer
 Overige
 Links
 Gebruikte afbeeldingen
 Sponsors gezocht
 Vermeldingen
 Disclaimer
 Webmaster(s)
 Laatste Updates

PrintAfdrukken...
Leden
Het voertuig

Elke taxi-ondernemer heeft taxi's tot zijn beschikking. Maar aan welke eisen moet een echte taxi nu voldoen? Op die vraag wordt hieronder antwoord gegeven... Een erkende taxi is een voertuig met blauwe kentekenplaten (voor/achter), en er moet een taxameter ingebouwd zijn. Verder dient er een vergunningsbewijs duidelijk zichtbaar te zijn, evenals een tariefkaart. Voor taxi's die uitsluitend voor contractvervoer worden gebruikt geldt dat er een andere tariefkaart in mag liggen en de verplichting van de taxameter vervalt (mag wel).

Indien een voertuig geen blauwe kentekenplaten heeft, betekent dat in de meeste gevallen dat het geen echte taxi is. Elk voertuig wat aan de gestelde eisen voldoet kan echter wel gekeurd worden als taxi.

Hieronder worden een aantal aspecten van een (taxi)voertuig nader bekeken:

De blauwe kentekenplaat

Taxivoertuigen zijn herkenbaar aan blauwe kentekenplaten voorzien van zwarte kentekenletters en - cijfers. Iedere taxiondernemer is wettelijk verplicht deze platen te voeren.
Er zijn regels met betrekking tot de blauwe kentekenplaat inzake:
 • hoe u het kenteken kunt aanvragen
 • wat u moet doen als het voertuig wordt verkocht
 • voor vervoer over de grens.

Aanvragen
Voor ieder voertuig vraagt u een taxikentekenbewijs aan bij het RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie (RDW). Als het RDW het voertuig nog niet technisch heeft gekeurd voor taxigebruik, moet dat alsnog gebeuren. Naast de keuringsdocumenten moet de aanvraag van een taxikenteken vergezeld gaan van:
 • Een kopie van uw geldige IVW-ondernemersvergunning.
 • Bent u vergunninghouder, maar niet de eigenaar van het voertuig?
  U moet met de eigenaar van het voertuig een verklaring gezamenlijk gebruik invullen. Voor het opvragen van deze verklaring kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum Inspectie Verkeer en Waterstaat. U kunt deze ook downloaden op deze website.
 • Een kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit het ondernemerschap van de vergunninghouder blijkt. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan een jaar.

Het RDW toetst de gegevens op juistheid en volledigheid. Vervolgens stuurt het RDW een schriftelijke toestemming per voertuig. Met deze schriftelijke toestemming kan de kentekenplaat worden aangeschaft bij een kentekenfabrikant. De kentekenfabrikant moet erkend zijn door het RDW. Op de site van de RDW vindt u lijst van de ongeveer 200 erkende adressen.

De taxi wordt verkocht Wanneer u het voertuig verkoopt, dient u het kentekenbewijs deel I bij het RDW te laten aanpassen. De tekst 'taxi' wordt van het document verwijderd. Daarna ontvangt u een gewijzigd kentekendocument terug. Na ontvangst van het gewijzigde kentekendocument dient u bij een platenleverancier de blauwe taxikentekenplaat om te wisselen voor de gele kentekenplaat.

Vervoer over de grens Vervoer van passagiers naar het buitenland is toegestaan. Het is echter niet toegestaan om nieuwe passagiers op te pikken in het buitenland, met uitzondering van BelgiŽ en Luxemburg. De blauwe kentekenplaat is niet altijd bij buitenlandse politie of douane bekend. Dit ondanks informatie die tijdig aan het buitenland is verstrekt. Daarom verdient het aanbeveling in ieder geval ook de NL-sticker op de taxi te plaatsen. Daarnaast heeft het RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie een verklaring opgesteld in het Engels, Frans, Duits en Nederlands. In geval van vragen kunt u deze verklaring als 'taxipaspoort' laten zien. Deze verklaringen zijn ook op deze website te downloaden.


De taxameter

Elke taxi moet voorzien zijn van een erkende taxameter. Een uitzondering geldt voor taxi's die in het contractvervoer worden ingezet. De inspecteurs van de Inspectie Verkeer en Waterstaat kunnen met behulp van de taxameter controleren of taxichauffeurs klanten niet meer berekenen dan het maximumtarief. De taxameter moet jaarlijks gekeurd worden.

Uitzondering contractvervoer De taxameter is niet verplicht voor taxi's die contractvervoer verrichten. Dat zijn taxiondernemers die op basis van een contract worden ingehuurd voor personenvervoer op een bepaald traject. Chauffeurs moeten dit echter wel kunnen aantonen met het contract (of een kopie daarvan).

Keuring en eisen taxameter
De taxameter moet jaarlijks gekeurd worden. De keuringseisen zijn:
 • Een toegelaten model
 • Jaarlijkse herkeuring
 • Geldig keuringsbewijs in de taxi
 • Keuringsbewijs zichtbaar voor de klant

Het Nederlands Meetinstituut (NMI) verricht de keuring. Ook een door het NMI gecertificeerd bedrijf kan de keuring verrichten. De gegevens in de taxameter kunnen na de keuring alleen worden veranderd door de verzegeling te verbreken. Het keuringsbewijs dient zichtbaar voor de klant in de taxi aanwezig te zijn.

Op het keuringsbewijs van de taxameter staat onder andere:
 • Datum van de keuring
 • Kenteken van de taxi
 • Maat van de banden
 • Apparaatconstante
 • Tellerstand

Tijdens een controle kijken de inspecteurs van de Inspectie Verkeer en Waterstaat bijvoorbeeld of de apparaatconstante overeenkomt met de constante die de taxameter aangeeft. Zo is eventuele manipulatie met de meter op te sporen. Ook een afwijkende bandenmaat kan manipulatie van de tarieven betekenen. De grootte van de banden moet gelijk zijn aan de grootte die op het keuringsbewijs staat aangegeven.

De jaarlijke technische keuring

Een auto die als taxi wordt gebruikt moet (nadat die de blauwe kentekens heeft) elk jaar opnieuw worden gekeurd. Ook de taxameter en/of boordcomputer dient elk jaar opnieuw gekeurd te worden.

LET OP: Er bestaat een groot misverstand bij veel taxi-ondernemers inzake de APK-keuring.
Taxivoertuigen die minder dan 3 jaar oud zijn, dienen toch elk jaar een APK-keuring te ondergaan zolang er blauwe kentekenplaten op zitten. Ook voertuigen die binnen 3 jaar alsnog blauwe kentekenplaten krijgen, vallen onder de verplichting tot jaarlijkse APK-keuring. Dit in tegenstelling tot nieuwe voertuigen met een geel kenteken, want die hoeven pas na 3 jaar APK-gekeurd worden.

Het aantal zitplaatsen in een taxi

Het maximaal aantal zitplaatsen (voor passagiers) is niet altijd gelijk aan het maximum aantal passagiers wat vervoerd mag worden in een taxi. Daarom staat op elk kenteken van een taxi het aantal passagiers wat maximaal vervoerd mag worden. Overschrijding van dit aantal kan leiden tot grote boetes voor zowel de taxichauffeur als voor de taxi-ondernemer. Bovendien staat er in de verzekeringspolis van veel verzekeringsmaatschappijen dat men dan ook niet is verzekerd in geval van schade en/of ongeval!

Het vervoer van kinderen
Tot 1 januari 2004 was het mogelijk om meer kinderen te vervoeren dan er stoelen zijn, op grond van de Regeling zitplaatsverdeling. Om veiligheidsredenen wordt dit niet meer wenselijk geacht. De regeling is daarom gewijzigd en op 1 januari 2004 van kracht geworden.

Sinds 1 januari 2004 heeft elk kind recht op een eigen zitplaats. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om meer kinderen te vervoeren dan er stoelen in de bus of het taxibusje zijn. Alleen bij het vervoer van kinderen die jonger zijn dan vier jaar hoeft geen rekening te worden gehouden met een eigen zitplaats. Het gebruik van kinderzitjes is niet verplicht in een taxi, maar wel wenselijk.


[standen ophalen...] pagina's weergegeven.
Laatste update: 26-01-2010 00:00:00
© Taxiklacht.net 2006-2021 All rights reserved by Taxiklacht.net.
Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd.