TaxiKlacht.NET
 Algemeen
 Welkom
 Inleiding
 Contact
 Nieuws
 TaxiKlacht in de media
 Taxibeurs 2007
 Zoeken
 Via P-nummer
 Geavanceerd
 Klacht indienen
 Een klacht indienen
 Klachtenformulier
 FAQ Klachten
 Gegevens toevoegen
 U bent klant
 U bent ondernemer
 Gegevens toevoegen
 De klant
 De taxi en U
 De illegale taxi
 U zoekt een taxi
 De ritprijs uitgelegd
 FAQ Consument
 De taxichauffeur
 De taxichauffeur
 De chauffeurspas
 Uw papieren
 Rij- en rusttijden
 Benodigdheden
 CAO Taxivervoer
 FAQ Taxi-chauffeur
 De ondernemer
 De taxi-ondernemer
 De vergunning
 Vergunningbewijs
 Het voertuig
 FAQ Taxi-ondernemer
 Regeltjes en organisaties
 Welke organisaties
 De IVW
 SGC Taxivervoer
 KNV Taxi
 Sociaal Fonds Taxi
 Stichting TX-Keur
 CCV (divisie CBR)
 Documenten (en downloads)
 Overzicht bestanden
 Mystery Taxi Guest
 Introductie
 Aanmeldingsformulier
 Boordcomputer Taxi
 Inleiding
 Nieuws
 Doelstellingen BCT
 Werking
 Historie
 Specificaties
 Downloads
 FAQ BCT
 Engels
 Welcome
 Advanced Search
 How to complain
 For who is this form
 Complaint form
 The fare explained
 Contact
 2007 tariff structure
 Add data as customer
 Add data as company
 Links
 The taxi and you
 The illegal taxi
 The official taxi
 The Taxidriver
 The Taxi Business
 Special Projects
 Which organisations
 Dutch Laws
 Disclaimer
 FAQ
 FAQ Consumer
 Overige
 Links
 Gebruikte afbeeldingen
 Sponsors gezocht
 Vermeldingen
 Disclaimer
 Webmaster(s)
 Laatste Updates

PrintAfdrukken...
Leden
De IVW

De organisatie

De Inspectie Verkeer en Waterstaat is onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De inspectie is een geďntegreerde toezichtorganisatie waarin het accent wordt gelegd op de uitvoering van de inspectietaken. De toezichtfuncties van de inspectie zijn geordend in twaalf domeinen van toezicht.

Een domein van toezicht sluit aan bij de wet- en regelgeving en kent een institutioneel netwerk, zoals een brancheorganisatie. De Inspectie Verkeer en Waterstaat streeft naar brede herkenbaarheid en heldere communicatie met burgers, het bedrijfsleven en de politiek.

De twaalf domeinen van toezicht zijn:
 • koopvaardij
 • visserij
 • binnenvaart
 • taxivervoer
 • busvervoer
 • goederenvervoer (over de weg)
 • luchthavens en luchtruim
 • luchtvaarttechnische bedrijven
 • luchtvaartoperationele bedrijven
 • spoor
 • tram en metro
 • waterbeheer

Taken

De Inspectie Verkeer en Waterstaat bewaakt en bevordert de veiligheid van het transport op de weg, in de scheepvaart, in de lucht en op het spoor. Hiermee draagt de inspectie bij aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland, met zo weinig mogelijk ongelukken, incidenten, milieuvervuiling.

De inspectie geeft vergunningen af en ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving. De inspectie stelt zich bovendien ten doel om het burgers en bedrijven zo goed mogelijk te informeren over de werkwijze en resultaten van haar toezicht.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat kent vier kerntaken:
 • inspecties/handhaving
 • toelating en continuering (vergunningverlening)
 • kennis en advies
 • berichtgeving

Geschiedenis van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

De Inspectie Verkeer en Waterstaat is ontstaan uit een aantal zelfstandig opererende diensten. Dit waren de Rijksverkeersinspectie (RVI), de Scheepvaartinspectie (SI), de Nederlandse Luchtvaart Autoriteit (NLA), de Handhavingsdienst Luchtvaart (HDL) - beide afkomstig uit de Rijksluchtvaartdienst - en de Rijksdienst voor de Radiocommunicatie (RDR). Deze diensten zijn vervolgens omgevormd tot de divisie Vervoer (RVI), de divisie Scheepvaart (SI), de divisie Luchtvaart (NLA en HDL) en de divisie Telecom (RDR). Per 2002 is er een divisie Water opgericht. Per 2003 is de divisie Rail toegevoegd, welke voorheen onderdeel was van Railned. Bij de vorming van het eerste kabinet Balkenende is de divisie Telecom overgegaan naar het ministerie van Economische Zaken, onder de naam agentschap Telecom.

In 2005 zal de organisatie van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de aansturing van de inspecteurs ingrijpend veranderen. De divisies worden vervangen door een structuur van toezichteenheden op basis van domeinen van toezicht. De administratieve processen, de ontwikkelcapaciteit en de bedrijfsvoering zullen worden gebundeld. Waar mogelijk worden de uitvoerende en ondersteunende taken van de bedrijfsvoering ondergebracht bij de Shared Services Organisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (SSO-V&W).

Ook wordt er een projectdirectie e-government opgericht die tot taak heeft om ten behoeve van de ingezette vernieuwingen, de mogelijkheden van de moderne informatietechnologie verder te ontwikkelen en toe te passen. Het gaat hierbij om automatisering van inspectiewerkzaamheden (e-enforcement), verbetering van dienstverlening (e-government) en het toegankelijk maken van kennis (kennisbank). Per 1 januari 2005 is deze directie operationeel.

Veel teksten die op Taxiklacht.net staan zijn gebaseerd op teksten van hun website, aangezien hun dé controlerende instantie zijn voor de taxibranche. Voor alle overige activiteiten van de Inspectie verwijzen wij u graag naar hun website: www.ivw.nl.


[standen ophalen...] pagina's weergegeven.
Laatste update: 26-01-2010 00:00:00
© Taxiklacht.net 2006-2021 All rights reserved by Taxiklacht.net.
Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd.