TaxiKlacht.NET
 Algemeen
 Welkom
 Inleiding
 Contact
 Nieuws
 TaxiKlacht in de media
 Taxibeurs 2007
 Zoeken
 Via P-nummer
 Geavanceerd
 Klacht indienen
 Een klacht indienen
 Klachtenformulier
 FAQ Klachten
 Gegevens toevoegen
 U bent klant
 U bent ondernemer
 Gegevens toevoegen
 De klant
 De taxi en U
 De illegale taxi
 U zoekt een taxi
 De ritprijs uitgelegd
 FAQ Consument
 De taxichauffeur
 De taxichauffeur
 De chauffeurspas
 Uw papieren
 Rij- en rusttijden
 Benodigdheden
 CAO Taxivervoer
 FAQ Taxi-chauffeur
 De ondernemer
 De taxi-ondernemer
 De vergunning
 Vergunningbewijs
 Het voertuig
 FAQ Taxi-ondernemer
 Regeltjes en organisaties
 Welke organisaties
 De IVW
 SGC Taxivervoer
 KNV Taxi
 Sociaal Fonds Taxi
 Stichting TX-Keur
 CCV (divisie CBR)
 Documenten (en downloads)
 Overzicht bestanden
 Mystery Taxi Guest
 Introductie
 Aanmeldingsformulier
 Boordcomputer Taxi
 Inleiding
 Nieuws
 Doelstellingen BCT
 Werking
 Historie
 Specificaties
 Downloads
 FAQ BCT
 Engels
 Welcome
 Advanced Search
 How to complain
 For who is this form
 Complaint form
 The fare explained
 Contact
 2007 tariff structure
 Add data as customer
 Add data as company
 Links
 The taxi and you
 The illegal taxi
 The official taxi
 The Taxidriver
 The Taxi Business
 Special Projects
 Which organisations
 Dutch Laws
 Disclaimer
 FAQ
 FAQ Consumer
 Overige
 Links
 Gebruikte afbeeldingen
 Sponsors gezocht
 Vermeldingen
 Disclaimer
 Webmaster(s)
 Laatste Updates

PrintAfdrukken...
Leden
KNV Taxi

KNV Taxi is de brancheorganisatie in Nederland voor het kleinschalig beroepspersonenvervoer en telt circa 450 aangesloten ondernemers met 11.000 voertuigen. Deze bedrijven bieden professioneel personenvervoer in de vorm van contractvervoer (gehandicapten-, zieken-, treintaxi-, vip-, bedrijfs-, en leerlingenvervoer), collectief vraagafhankelijk vervoer en straattaxivervoer.

Daarnaast kent KNV Taxi buitengewone leden die een relatie hebben met het taxiproduct. De vereniging KNV Taxi maakt samen met KNV Busvervoer, Mobis en KNV Goederenvervoer deel uit van de federatie Koninklijk Nederlands Vervoer.

Doelstellingen

KNV Taxi spant zich ervoor in om de rol van het kleinschalig personenvervoer binnen de mobiliteitsmarkt te bevorderen en de kwaliteit te optimaliseren. KNV Taxi heeft onder meer het keurmerk ontwikkeld. Daarnaast neemt KNV Taxi initiatieven op het gebied van bovenregionale samenwerking, nieuwe personenvervoersystemen en verbetering van het imago van de bedrijfstak.

Belangenbehartiging

Voor de belangenbehartiging van de leden - zowel collectief als individueel - voert KNV Taxi intensief overleg met de ministeries van Verkeer en Waterstaat, FinanciŽn, SZW en VWS. Daarnaast richt de collectieve behartiging zich op het sociale beleidsterrein, waaronder het afsluiten van een CAO.

Ook is KNV Taxi vertegenwoordigd in diverse landelijke en regionale overlegorganen en commissies waarin belangen van de taxibranche aan de orde zijn, zoals het Overlegorgaan Personenvervoer (OPV), de Commissie Naleving CAO (CNC) en de Stichting Examen Bureau (SEB).

Op internationaal niveau beschikt het secretariaat over goede contacten dankzij het lidmaatschap van de International Road Transport Union (IRU).

Ledenservice en informatievoorziening

De ledenservice biedt onder meer adviezen op sociaal-juridisch, fiscaal, communicatief, economisch en technisch gebied. Ook kan tegen een gereduceerd tarief beroep worden gedaan op juridische ondersteuning bij gerechtelijke procedures. Leden kunnen zowel mondeling als schriftelijk een beroep op de ledenservice doen.

Ledenvergaderingen, themabijeenkomsten, de jaarlijkse KNV Taxidag©, circulaires, de website en het magazine Nederlands Vervoer staan garant voor een gedegen en actuele stroom van informatie naar de leden. En van de leden naar bestuur en secretariaat.

Bestuur en bureau

De leden kiezen het bestuur voor een termijn van vier jaar. Het bestuur bestaat uit zes tot negen taxiondernemers en bepaalt het beleid van KNV Taxi. De uitvoering van dit beleid gebeurt door het bureau in Den Haag, onder leiding van sectorsecretaris ir. H.J. Andela.

KNV Taxi maakt voor specifieke kennis gebruik van de stafafdelingen van Koninklijk Nederlands Vervoer, te weten: PR en Communicatie, Economische Zaken, Technische Zaken en Sociaal-Juridische Zaken.

Secretariaat KNV Taxi

ir. H.J. Andela sectorsecretaris
mr. E.W. Heespelink secretaris
mr. M. van Leeuwen secretaris

Secretariaatsmedewerkers
M. Berger
T. van de Wakker

Het secretariaat is bereikbaar op de volgende manieren:
  • via tel.nr: 070 375 17 01 en/of 070 375 17 25
  • via de fax: 070 375 17 88
  • via email : knvtaxi@knv.nl[standen ophalen...] pagina's weergegeven.
Laatste update: 26-01-2010 00:00:00
© Taxiklacht.net 2006-2021 All rights reserved by Taxiklacht.net.
Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd.