TaxiKlacht.NET
 Algemeen
 Welkom
 Inleiding
 Contact
 Nieuws
 TaxiKlacht in de media
 Taxibeurs 2007
 Zoeken
 Via P-nummer
 Geavanceerd
 Klacht indienen
 Een klacht indienen
 Klachtenformulier
 FAQ Klachten
 Gegevens toevoegen
 U bent klant
 U bent ondernemer
 Gegevens toevoegen
 De klant
 De taxi en U
 De illegale taxi
 U zoekt een taxi
 De ritprijs uitgelegd
 FAQ Consument
 De taxichauffeur
 De taxichauffeur
 De chauffeurspas
 Uw papieren
 Rij- en rusttijden
 Benodigdheden
 CAO Taxivervoer
 FAQ Taxi-chauffeur
 De ondernemer
 De taxi-ondernemer
 De vergunning
 Vergunningbewijs
 Het voertuig
 FAQ Taxi-ondernemer
 Regeltjes en organisaties
 Welke organisaties
 De IVW
 SGC Taxivervoer
 KNV Taxi
 Sociaal Fonds Taxi
 Stichting TX-Keur
 CCV (divisie CBR)
 Documenten (en downloads)
 Overzicht bestanden
 Mystery Taxi Guest
 Introductie
 Aanmeldingsformulier
 Boordcomputer Taxi
 Inleiding
 Nieuws
 Doelstellingen BCT
 Werking
 Historie
 Specificaties
 Downloads
 FAQ BCT
 Engels
 Welcome
 Advanced Search
 How to complain
 For who is this form
 Complaint form
 The fare explained
 Contact
 2007 tariff structure
 Add data as customer
 Add data as company
 Links
 The taxi and you
 The illegal taxi
 The official taxi
 The Taxidriver
 The Taxi Business
 Special Projects
 Which organisations
 Dutch Laws
 Disclaimer
 FAQ
 FAQ Consumer
 Overige
 Links
 Gebruikte afbeeldingen
 Sponsors gezocht
 Vermeldingen
 Disclaimer
 Webmaster(s)
 Laatste Updates

PrintAfdrukken...
Leden
Sociaal Fonds Taxi

Het Sociaal Fonds Taxi is een stichting, opgericht door de CAO-partijen in de taxibranche: KNV Taxi, FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond. Het Sociaal Fonds Taxi wordt gefinancierd uit de bijdragen van werkgevers en werknemers, en verricht activiteiten voor allebei.

Het Sociaal Fonds Taxi zet zich in voor:
 • goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de taxibranche;
 • vergroting van de vakbekwaamheid;
 • goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid;
 • eerlijke concurrentieverhoudingen in de bedrijfstak.

Sociaal Fonds Taxi ziet toe op naleving CAO Taxivervoer

Als een bedrijf de arbeidsvoorwaarden ontduikt, kan het daardoor tegen lagere prijzen werken dan bonafide ondernemers. Dat levert oneerlijke concurrentie op, en het beschadigt ook het imago van de branche. Het Sociaal Fonds Taxi controleert daarom taxibedrijven op het naleven van de CAO Taxivervoer. De controleurs van het Sociaal Fonds Taxi bezoeken alle taxibedrijven met personeel in loondienst in Nederland. Kortom: het Sociaal Fonds Taxi waakt voor concurrentievervalsing.

Sociaal Fonds Taxi geeft voorlichting en informatie

Voor vragen over vakopleidingen kunnen (aankomende) chauffeurs en werkgevers bij het Sociaal Fonds Taxi terecht. Het Sociaal Fonds Taxi zet zich in voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van opleidingen en examens. Daarnaast is het betrokken bij diverse opleidinggerelateerde projecten, zoals de ontwikkeling van de opleidingseisen van het TaXi-Keurmerk. Verder geeft het Sociaal Fonds Taxi voorlichting over de juiste toepassing van de CAO. In het kader van het Arboplusconvenant voert het Sociaal Fonds Taxi diverse activiteiten uit om het ziekteverzuim in de taxibranche terug te dringen.

Het Arboplusconvenant

Het Arboplusconvenant voor de taxibranche is een overeenkomst tussen de werkgevers- en werknemersverenigingen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samen willen we de arbeidsrisico’s en het ziekteverzuim in de branche terugdringen door maatregelen te nemen op het gebied van:
 • fysieke belasting
 • werkstress
 • agressie en geweld

Het convenant loopt van 1 maart 2005 tot 1 juli 2007. In die periode willen we het totale ziekteverzuim met 20% omlaag brengen. Dat doen we door werkgevers en werknemers in de taxibranche te helpen het werk zo gezond en veilig mogelijk te maken.

Activiteiten rond Arboconvenant

Het Sociaal Fonds Taxi richt momenteel een Arbo en Verzuim Helpdesk in. De Helpdesk zal worden bemand door arbocoaches die al uw vragen omtrent arbo en verzuim kunnen beantwoorden.
Daarnaast organiseren we:
 • regionale voorlichtings- bijeenkomsten over arbo, verzuim en reďntegratie
 • cursussen over gezond zitten, tillen, dragen, duwen en trekken
 • cursussen over het voorkomen van werkstress voor chauffeurs en leidinggevenden
 • voorlichting over preventie van agressie en geweld
 • voorlichting over registratie en nazorg na agressie en geweld

In de loop van het convenant worden nog meer activiteiten ontwikkeld.

Voor informatie en adviezen over gezond en veilig werken kunnen werkgevers en werknemers binnenkort terecht bij de Arbo en Verzuim Helpdesk van het Sociaal Fonds Taxi op het speciale telefoonnummer 0345 478 478.

Het Sociaal Fonds Taxi is op de volgende manieren te bereiken:
 • per post: Postbus 154 * 4100 AD * Culemborg
 • per telefoon: 0345 478 473 (Arbo en Verzuim helpdesk: 0345 478 478)
 • per email: info@sociaalfondstaxi.nl

Meer informatie over een van bovenstaande onderwerpen is ook te vinden via www.sociaalfondstaxi.nl


[standen ophalen...] pagina's weergegeven.
Laatste update: 26-01-2010 00:00:00
© Taxiklacht.net 2006-2021 All rights reserved by Taxiklacht.net.
Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd.