TaxiKlacht.NET
 Algemeen
 Welkom
 Inleiding
 Contact
 Nieuws
 TaxiKlacht in de media
 Taxibeurs 2007
 Zoeken
 Via P-nummer
 Geavanceerd
 Klacht indienen
 Een klacht indienen
 Klachtenformulier
 FAQ Klachten
 Gegevens toevoegen
 U bent klant
 U bent ondernemer
 Gegevens toevoegen
 De klant
 De taxi en U
 De illegale taxi
 U zoekt een taxi
 De ritprijs uitgelegd
 FAQ Consument
 De taxichauffeur
 De taxichauffeur
 De chauffeurspas
 Uw papieren
 Rij- en rusttijden
 Benodigdheden
 CAO Taxivervoer
 FAQ Taxi-chauffeur
 De ondernemer
 De taxi-ondernemer
 De vergunning
 Vergunningbewijs
 Het voertuig
 FAQ Taxi-ondernemer
 Regeltjes en organisaties
 Welke organisaties
 De IVW
 SGC Taxivervoer
 KNV Taxi
 Sociaal Fonds Taxi
 Stichting TX-Keur
 CCV (divisie CBR)
 Documenten (en downloads)
 Overzicht bestanden
 Mystery Taxi Guest
 Introductie
 Aanmeldingsformulier
 Boordcomputer Taxi
 Inleiding
 Nieuws
 Doelstellingen BCT
 Werking
 Historie
 Specificaties
 Downloads
 FAQ BCT
 Engels
 Welcome
 Advanced Search
 How to complain
 For who is this form
 Complaint form
 The fare explained
 Contact
 2007 tariff structure
 Add data as customer
 Add data as company
 Links
 The taxi and you
 The illegal taxi
 The official taxi
 The Taxidriver
 The Taxi Business
 Special Projects
 Which organisations
 Dutch Laws
 Disclaimer
 FAQ
 FAQ Consumer
 Overige
 Links
 Gebruikte afbeeldingen
 Sponsors gezocht
 Vermeldingen
 Disclaimer
 Webmaster(s)
 Laatste Updates

PrintAfdrukken...
Leden
Doelstellingen BCT

In overleg met de taxibranche en consumentenorganisaties werkt de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan de ontwikkeling van de Boordcomputer Taxi (BCT). Dit is een computergestuurd apparaat in de taxi dat ritgegevens en rij-en rusttijden digitaal registreert. Dit systeem opereert naast de taxameter, maar mag hieraan worden gekoppeld.

De Boordcomputer Taxi is nog volop in ontwikkeling. Naar verwachting treedt per 1 november 2009 de nieuwe regelgeving in werking. Gedurende de overgangsperiode worden taxiondernemers in de gelegenheid gesteld een BCT in te laten bouwen. De overgangsperiode loopt tot en met 31 december 2011. Vanaf deze datum is de boordcomputer verplicht.

Het invoeren van de Boordcomputer Taxi wordt voorbereid door de Inspectie Verkeer en Waterstaat, in overleg met Koninklijk Nederlands Vervoer, Connexxion, DVG, FNV, CNV, Sociaal Fonds Taxi, Rover, Viziris en de Consumentenbond. De overheid stelt de basiseisen vast, waaraan de Boordcomputer Taxi moet gaan voldoen. Deze basiseisen worden gebaseerd op de doelstellingen BCT.


Doelstelling BCT
De BCT moet ervoor zorgen dat een aantal aspecten op het gebied van taxivervoer wordt verbeterd:
 • Verbeteren gelijke concurrentievoorwaarden
  Omdat op dit moment niet alles even goed en volledig gecontroleerd kan worden is er nu sprake van dat een aantal ondernemers het voor de rest van de markt bederft. Door betere en meer volledige controle zal dit minder het geval zijn.
 • Vermindering van administratieve lasten voor de taxiondernemer
  De taxiondernemers kunnen uit de boordcomputer betrouwbare informatie halen voor hun bedrijfsadministratie en hoeven niet meer een uitgebreide papierwinkel bij te houden. Door gerichte inspectie zullen ondernemers die hebben aangetoond de administratie goed op orde te hebben minder met controles te maken krijgen.
 • Verbrede en verbeterde controle
  Door de invoering van de boordcomputer kunnen de handhavende instanties beter nagaan of iedereen zich aan de regels houdt. Bovendien kunnen inspecteurs van verschillende overheidsinstanties gemakkelijker gegevens van elkaar gebruiken, waardoor de controle efficiŽnter wordt.
 • Vergroot inzicht in de veiligheid van het taxivervoer
  Omdat de naleving van de rij- en rusttijden beter in de gaten gehouden kan worden wordt meer inzicht verkregen in de mate waarin chauffeurs te lang achter het stuur zitten. Dit leidt tot meer inzicht in de veiligheid van het taxivervoer.
 • Verbeterde transparantie voor de klant bij afrekening van de rit
  De klant krijgt voortaan een bon met daarop uitgebreide informatie over prijs en afstand. Hij kan dan precies zien waaruit het bedrag is opgebouwd. Tevens zal informatie over de onderneming op de bon getoond worden. Tot slot zal ook het klachtennummer vermeld worden, zodat de klant ook meteen weet waar die een klacht kan indienen.


[standen ophalen...] pagina's weergegeven.
Laatste update: 26-01-2010 00:00:00
© Taxiklacht.net 2006-2021 All rights reserved by Taxiklacht.net.
Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd.