TaxiKlacht.NET
 Algemeen
 Welkom
 Inleiding
 Contact
 Nieuws
 TaxiKlacht in de media
 Taxibeurs 2007
 Zoeken
 Via P-nummer
 Geavanceerd
 Klacht indienen
 Een klacht indienen
 Klachtenformulier
 FAQ Klachten
 Gegevens toevoegen
 U bent klant
 U bent ondernemer
 Gegevens toevoegen
 De klant
 De taxi en U
 De illegale taxi
 U zoekt een taxi
 De ritprijs uitgelegd
 FAQ Consument
 De taxichauffeur
 De taxichauffeur
 De chauffeurspas
 Uw papieren
 Rij- en rusttijden
 Benodigdheden
 CAO Taxivervoer
 FAQ Taxi-chauffeur
 De ondernemer
 De taxi-ondernemer
 De vergunning
 Vergunningbewijs
 Het voertuig
 FAQ Taxi-ondernemer
 Regeltjes en organisaties
 Welke organisaties
 De IVW
 SGC Taxivervoer
 KNV Taxi
 Sociaal Fonds Taxi
 Stichting TX-Keur
 CCV (divisie CBR)
 Documenten (en downloads)
 Overzicht bestanden
 Mystery Taxi Guest
 Introductie
 Aanmeldingsformulier
 Boordcomputer Taxi
 Inleiding
 Nieuws
 Doelstellingen BCT
 Werking
 Historie
 Specificaties
 Downloads
 FAQ BCT
 Engels
 Welcome
 Advanced Search
 How to complain
 For who is this form
 Complaint form
 The fare explained
 Contact
 2007 tariff structure
 Add data as customer
 Add data as company
 Links
 The taxi and you
 The illegal taxi
 The official taxi
 The Taxidriver
 The Taxi Business
 Special Projects
 Which organisations
 Dutch Laws
 Disclaimer
 FAQ
 FAQ Consumer
 Overige
 Links
 Gebruikte afbeeldingen
 Sponsors gezocht
 Vermeldingen
 Disclaimer
 Webmaster(s)
 Laatste Updates

PrintAfdrukken...
Leden
Historie

De Historie van de BCT
Men is al vele jaren bezig met de ontwikkeling van de BCT. Hieronder staat een samenvatting van deze ontwikkeling. Alle bijbehorende (downloadbare) bestanden zijn natuurlijk ook op deze site te vinden. Deze staan echter op de speciale BCT-downloadpagina, waar ook veel andere interessante bestanden staan die met dit onderwerp te maken hebben.

Afgeronde marktconsultaties
De IVW heeft in 2008, in overleg met branche- en consumentenorganisaties, de functies van de BCT vastgesteld. Deze functies zijn uitgewerkt in functionele specificaties. Om de haalbaarheid van deze specificaties te onderzoeken, heeft de IVW een tweetal marktconsultaties onder potentiŽle fabrikanten georganiseerd.

Eerste marktconsultatie
De eerste marktconsultatie is gehouden van december 2006 tot en met februari 2007. De fabrikanten is gevraagd te reageren op de functionele specificaties op hoofdlijnen. De antwoorden van de fabrikanten waren in lijn met de aannames die zijn gemaakt bij de besluitvorming over de start van het implementatietraject van de boordcomputer.

De fabrikanten bevestigden dat het in beginsel gaat om integratie en aanpassing van bestaande systemen en software en dat daarbij vooralsnog geen technische problemen worden voorzien. De veronderstelde planning van eind 2008 lijkt haalbaar op grond van deze eerste marktanalyse. De fabrikanten tekenden hierbij als voorbehoud aan dat eerst meer definitieve uitspraken gedaan kunnen worden indien de gedetailleerde specificaties bekend zijn.

De functionele specificaties op hoofdlijnen zijn te lezen in het document Marktconsultatie (Nederlands en Engels). De resultaten van de marktconsultatie kunt u lezen in de Marktconsultatie-rapportage. Hierin zijn de resultaten van de gevoerde gesprekken weergegeven. Vervolgens zijn uit deze resultaten conclusies getrokken die zijn verwoord in het document "Marktconsultatie Conclusies" (Nederlands en Engels).

Tweede marktconsultatie
Als vervolg op de eerste marktconsultatie heeft de IVW gehoor gegeven aan het verzoek om een tweede marktconsultatie te organiseren. Deze marktconsultatie vond in de eerste week van oktober 2007 plaats. Tijdens deze tweede consultatie zijn de potentiŽle fabrikanten in de gelegenheid gesteld input te leveren op de functionele specificaties.

In totaal hebben 27 geÔnteresseerde fabrikanten zich ingeschreven voor deelname aan deze consultatie. Van deze 27 fabrikanten hebben 20 Nederlandse fabrikanten deelgenomen aan de bijeenkomst van 1 oktober in het MariŽnhof te Amersfoort, de 7 buitenlandse fabrikanten hebben deelgenomen aan de virtuele consultatie van 3 oktober.

Tijdens de marktconsultatie is de fabrikanten de gelegenheid gegeven om vragen te stellen over de functionele specificaties. Een eerste beantwoording van de vragen heeft plaatsgevonden tijdens de marktconsultatie, de definitieve beantwoording is terug te vinden in de Rapportage Marktconsultatie II. In deze Rapportage vindt u, buiten de antwoorden gegeven tijdens de sessie zelf, in sommige gevallen ook het resultaat van aanvullend onderzoek dat heeft plaatsgevonden.

Informatiebijeenkomsten
Na de marktconsultaties organiseerde de IVW een aantal informatiebijeenkomsten om potentiŽle fabrikanten van de BCT van meer informatie te voorzien over de specificaties en invoering.
Deze werden gehouden in de periode juli 2008 tot en met februari 2009.

De eerste informatiebijeenkomst op 14 juli 2008
Maandag 14 juli 2008 heeft de eerste informatiebijeenkomst voor potentiŽle fabrikanten plaatsgevonden.
Hieronder vindt u een korte omschrijving van de informatie die u in de presentaties kan terugvinden. De (vetgedrukte) presentaties zijn te vinden op de BCT-downloadpagina.

 • Presentatie IVW
  De voortgang en planning van het project. Een algemeen overzicht van de voortgang van het project door IVW.
 • Presentatie RDW
  Typegoedkeuringsprocedure. Toelichting op de typegoedkeuringsprocedure door de Rijksdienst Wegverkeer (RDW).
 • Presentatie Bright Sight
  Beveiligingscertificering. Een toelichting op de inhoud en systematiek van de beveiligingscertificering (Common Criteria), welke onderdeel uitmaakt van de typegoedkeuringsprocedure door Bright Sight.

De tweede informatiebijeenkomst op 6 oktober 2008
Maandag 6 oktober 2008 heeft de tweede informatiebijeenkomst voor potentiŽle fabrikanten plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal presentaties gegeven over de meest actuele stand van zaken rondom de Boordcomputer Taxi.
Hieronder vindt u een korte omschrijving van de informatie die u in de presentaties kan terugvinden. De (vetgedrukte) presentaties zijn te vinden op de BCT-downloadpagina.

 • IVW - Korte terugblik voortgang en planning
  De voortgang en planning van het project. Hierin wordt door de IVW een korte terugblik gegeven op de informatiebijeenkomst van 14 juli 2008. Daarnaast wordt er een algemeen overzicht gegeven van de meest actuele stand van zaken en de status van de specificaties van de boordcomputer.
 • IVW - Wijzigingen specificaties BCT
  De wijzigingen op de specificaties van de boordcomputer. Een aantal toetsen hebben er toe geleid dat er in de specificaties van de boordcomputer een aantal inhoudelijke en tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn door de IVW verder toegelicht in de presentatie.
 • Technolution - Conceptontwerp BCT
  Concept functioneel en technisch ontwerp. In opdracht van de IVW heeft Technolution een conceptontwerp gepresenteerd om te kijken of de boordcomputer op basis van gestelde eisen te bouwen is. Een verslag van het onderzoek dat Technolution gedaan heeft en de toelichting daarop, kunt u vinden in de presentatie.
 • RDW - Actualiteit typegoedkeuring en activering
  Typegoedkeuring en activering Boordcomputer Taxi. Hierin wordt door de RDW de meest actuele stand van zaken rondom de typegoedkeuring, de activering van de boordcomputer en de periodieke onderzoeken gepresenteerd.

De derde informatiebijeenkomst op 19 februari 2009
Donderdag 19 februari 2009 is voor de derde keer een informatiebijeenkomst georganiseerd voor potentiŽle en geÔnteresseerde fabrikanten van de Boordcomputer Taxi.
Hieronder vindt u een korte omschrijving van de informatie die u in de presentatie kan terugvinden. De (vetgedrukte) presentatie is te vinden op de BCT-downloadpagina.

Tijdens de IVW-presentatie van 19-02-2009 is (verder) ingegaan op:

 • De voortgang en planning van het project. Een algemeen overzicht van de voortgang van het project door IVW.
 • Een terugkoppeling van de review regeling eisen v.1.9.3, de verwerkte en openstaande punten.
 • Aanvraag en uitgifte systeemkaarten met o.a. een toelichting op de aanvraag autorisatie en kaart afgifte.
 • Kaartspecificaties Boordcomputer Taxi ten aanzien van de boordcomputer & systeemkaarten, het beveiligingsmodel en Ėprofiel en het specificatie proces van de kaarten.[standen ophalen...] pagina's weergegeven.
Laatste update: 26-01-2010 00:00:00
© Taxiklacht.net 2006-2021 All rights reserved by Taxiklacht.net.
Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd.