TaxiKlacht.NET
 Algemeen
 Welkom
 Inleiding
 Contact
 Nieuws
 TaxiKlacht in de media
 Taxibeurs 2007
 Zoeken
 Via P-nummer
 Geavanceerd
 Klacht indienen
 Een klacht indienen
 Klachtenformulier
 FAQ Klachten
 Gegevens toevoegen
 U bent klant
 U bent ondernemer
 Gegevens toevoegen
 De klant
 De taxi en U
 De illegale taxi
 U zoekt een taxi
 De ritprijs uitgelegd
 FAQ Consument
 De taxichauffeur
 De taxichauffeur
 De chauffeurspas
 Uw papieren
 Rij- en rusttijden
 Benodigdheden
 CAO Taxivervoer
 FAQ Taxi-chauffeur
 De ondernemer
 De taxi-ondernemer
 De vergunning
 Vergunningbewijs
 Het voertuig
 FAQ Taxi-ondernemer
 Regeltjes en organisaties
 Welke organisaties
 De IVW
 SGC Taxivervoer
 KNV Taxi
 Sociaal Fonds Taxi
 Stichting TX-Keur
 CCV (divisie CBR)
 Documenten (en downloads)
 Overzicht bestanden
 Mystery Taxi Guest
 Introductie
 Aanmeldingsformulier
 Boordcomputer Taxi
 Inleiding
 Nieuws
 Doelstellingen BCT
 Werking
 Historie
 Specificaties
 Downloads
 FAQ BCT
 Engels
 Welcome
 Advanced Search
 How to complain
 For who is this form
 Complaint form
 The fare explained
 Contact
 2007 tariff structure
 Add data as customer
 Add data as company
 Links
 The taxi and you
 The illegal taxi
 The official taxi
 The Taxidriver
 The Taxi Business
 Special Projects
 Which organisations
 Dutch Laws
 Disclaimer
 FAQ
 FAQ Consumer
 Overige
 Links
 Gebruikte afbeeldingen
 Sponsors gezocht
 Vermeldingen
 Disclaimer
 Webmaster(s)
 Laatste Updates

PrintAfdrukken...
Leden
Specificaties

Informatiepakket
Naar aanleiding van de twee marktconsultaties en de drie informatiebijeenkomsten is er een informatiepakket samengesteld. Doel van het informatiepakket is om fabrikanten die snel willen starten met de ontwikkeling en productie van de Boordcomputer Taxi informatie aan te reiken over de laatste specificaties.

Specificaties
De functies van de boordcomputer zijn door de Inspectie Verkeer en Waterstaat vertaald naar specificaties. Deze specificaties zijn in een Ministeriele Regeling opgenomen. Deze regeling bestaat uit vier delen, te weten:

 • Ministeriele Regeling; deze regeling bevat de functionele eisen aan de boordcomputer.
 • Bijlage 1 – Beveiligingsprofiel; in deze bijlage zijn de beveiligingseisen aan de boordcomputer opgenomen.
 • Bijlage 2 – Gegevenslevering; in bijlage 2 wordt de gegevenslevering ten behoeve van handhaving gespecificeerd.
 • Bijlage 3 – Koppeling taxameter; hierin wordt een generieke interface beschreven waarmee taxameters aan de boordcomputer kunnen worden gekoppeld.

De specificaties van de Boordcomputer Taxi zijn in de zomer van 2008 met succes genotificeerd in Brussel. Dit betekent dat de Europese Commissie en de overige Europese landen geen bezwaar hebben gemaakt tegen de specificaties. Hierbij heeft Brussel gekeken of we met onze regelgeving buitenlandse fabrikanten uitsluiten. Dat bleek niet het geval te zijn, vandaar de instemming. Producenten, ook die uit andere Europese landen, moeten daarmee de boordcomputer laten voldoen aan de eisen zoals die komend jaar in de Nederlandse wetgeving worden opgenomen.

In november 2008 zijn naar aanleiding van opmerkingen van fabrikanten en het onderzoek van Technolution de genotificeerde specificaties aangepast. Met deze wijzigingen inbegrepen beschouwt IVW de specificaties als ambtelijk afgerond. De wijzigingen worden naar Brussel gestuurd om ook genotificeerd te worden. Eind maart 2009 verwacht IVW te kunnen melden of ook deze wijzigingen de instemming vanuit Brussel krijgen.

Het nieuwe concept Ministeriële Regeling specificaties vindt u in Regeling Boordcomputer Taxi 18-12-2008 versie 1.9.8.2 en is te vinden op onze BCT-downloadpagina.
LET OP: Dit PDF-document is 122 pagina's groot (913 Kb).

Verificatie realiseerbaarheid specificaties
In opdracht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft Technolution een aantal onderzoeken gedaan naar de haalbaarheid en realiseerbaarheid van de eisen die gesteld zijn aan de Boordcomputer Taxi. Hieronder staan de ontwerpen en bevindingen van Technolution over de boordcomputer. Deze documenten zijn opgesteld met als doel de eisen van de boordcomputer te analyseren en deze traceerbaar te maken in het verdere ontwerpproces.

LET OP: Deze documenten zijn uitdrukkelijk niet de specificaties Boordcomputer. Partijen kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de inhoud van dit document.
Hieronder staan de korte omschrijvingen van de downloadbare bestanden, die u kan downloaden via onze BCT-downloadpagina:

 • Document (concept) BCT-SSS v1.2 (NL)
  Dit conceptdocument is een “systeem/subsysteem specificatie” voor de boordcomputer taxi. Het document is opgesteld met het doel de eisen te analyseren die worden gesteld aan de boordcomputertaxi en deze traceerbaar maken in het verdere ontwerpproces. Dit document is uitdrukkelijk niet de specificatie Boordcomputer. Partijen kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de inhoud van dit document.
 • Ontwerp (concept) BCT-SSDD v1.2 (NL)
  In dit conceptontwerp zijn de eisen zoals vastgelegd in de “System/Subsystem Specification” (SSS) vertaald in een technisch architectuurontwerp op hoofdlijnen. Het document is opgesteld met het doel de eisen te analyseren die worden gesteld aan de boordcomputertaxi. Dit document is uitdrukkelijk niet de specificatie Boordcomputer. Partijen kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de inhoud van dit document.
 • Rapport BCT-bevindingen (concept) versie 1.12 (NL)
  Tijdens het opstellen van het BCT-SSS en BCT-SSDD zijn bevindingen gedaan aangaande de realiseerbaarheid van de boordcomputer. Deze bevindingen zijn in dit document opgenomen. Dit document is uitdrukkelijk niet de specificatie Boordcomputer. Partijen kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de inhoud van dit document.

Alle bovengenoemde bestanden zijn te downloaden via onze BCT-downloadpagina (de vetgedrukte namen) en vormen samen het informatiepakket van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.


[standen ophalen...] pagina's weergegeven.
Laatste update: 26-01-2010 00:00:00
© Taxiklacht.net 2006-2021 All rights reserved by Taxiklacht.net.
Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd.