TaxiKlacht.NET
 Algemeen
 Welkom
 Inleiding
 Contact
 Nieuws
 TaxiKlacht in de media
 Taxibeurs 2007
 Zoeken
 Via P-nummer
 Geavanceerd
 Klacht indienen
 Een klacht indienen
 Klachtenformulier
 FAQ Klachten
 Gegevens toevoegen
 U bent klant
 U bent ondernemer
 Gegevens toevoegen
 De klant
 De taxi en U
 De illegale taxi
 U zoekt een taxi
 De ritprijs uitgelegd
 FAQ Consument
 De taxichauffeur
 De taxichauffeur
 De chauffeurspas
 Uw papieren
 Rij- en rusttijden
 Benodigdheden
 CAO Taxivervoer
 FAQ Taxi-chauffeur
 De ondernemer
 De taxi-ondernemer
 De vergunning
 Vergunningbewijs
 Het voertuig
 FAQ Taxi-ondernemer
 Regeltjes en organisaties
 Welke organisaties
 De IVW
 SGC Taxivervoer
 KNV Taxi
 Sociaal Fonds Taxi
 Stichting TX-Keur
 CCV (divisie CBR)
 Documenten (en downloads)
 Overzicht bestanden
 Mystery Taxi Guest
 Introductie
 Aanmeldingsformulier
 Boordcomputer Taxi
 Inleiding
 Nieuws
 Doelstellingen BCT
 Werking
 Historie
 Specificaties
 Downloads
 FAQ BCT
 Engels
 Welcome
 Advanced Search
 How to complain
 For who is this form
 Complaint form
 The fare explained
 Contact
 2007 tariff structure
 Add data as customer
 Add data as company
 Links
 The taxi and you
 The illegal taxi
 The official taxi
 The Taxidriver
 The Taxi Business
 Special Projects
 Which organisations
 Dutch Laws
 Disclaimer
 FAQ
 FAQ Consumer
 Overige
 Links
 Gebruikte afbeeldingen
 Sponsors gezocht
 Vermeldingen
 Disclaimer
 Webmaster(s)
 Laatste Updates

PrintAfdrukken...
Leden
Disclaimer

Disclaimer en Policy van Taxiklacht.net

Alle informatie op Taxiklacht.net is openbaar en is grotendeels verkregen uit openbare bestanden, welke vrij te downloaden zijn bij andere websites. Afbeeldingen en kentekens zijn grotendeels verkregen door derden, welke door inzending tevens toestemming hebben gegeven tot publicatie van de ingezonden data.

Indien u van mening bent dat u onterecht en/of onjuist staat vermeld op Taxiklacht.net, dan kunt u een verzoek tot wijziging of verwijdering indienen. In dat verzoek dient duidelijk aangegeven te worden welke gegevens u graag gewijzigd of verwijderd wilt hebben. Indien mogelijk zal Taxiklacht.net uw verzoek respecteren, tenzij het algemene openbare gegevens betreft, of indien het klachten van derden zijn over de kwaliteit en service van uw taxibedrijf.

Afbeeldingen zullen uitsluitend worden geplaatst indien privacy-gevoelige informatie is afgedekt en/of verwijderd, tenzij de eigenaar zelf toestemming heeft gegeven tot plaatsing.

Persoonsgegevens welke onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen zullen ook niet worden geplaatst en/of, indien door derden geplaatst, worden verwijderd van Taxiklacht.net.

Alle persoonsgegevens van derden welke verkregen is op elektronische wijze (via email en/of een formulier op Taxiklacht.net) worden niet gepubliceerd, en worden uitsluitend ter verificatie en/of communicatie gebruikt met de betreffende bezoeker van Taxiklacht.net.

Indien een bezoeker van Taxiklacht.net gebruik maakt van een van de formulieren van Taxiklacht.net, dan geeft die daarmee meteen ook toestemming tot verificatie en communicatie via de gegevens welke in het formulier zijn ingevuld. Deze gegevens zullen echter nooit aan derden worden gegeven, tenzij met uitdrukkelijke toestemming (zoals bijvoorbeeld ook in het klachtenformulier staat vermeld).

Taxiklacht.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Taxiklacht.net.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Taxiklacht.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Taxiklacht.net

Taxiklacht.net behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, derden of Taxiklacht.net schaadt. Onfatsoenlijke opmerkingen en/of taalgebruik van derden zal ook worden verwijderd en kan zelfs een blokkering tot Taxiklacht.net tot gevolg hebben.

Alle webpagina’s van Taxiklacht.net en afbeeldingen vallen onder het auteursrecht van Taxiklacht.net en/of van derden. Het is daarom ook niet toegestaan om gegevens van Taxiklacht.net te dupliceren in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxiklacht.net.

Het is toegestaan om de gegevens welke op Taxiklacht.net staan vermeld te gebruiken voor eigen gebruik. Indien u deze voor uw eigen website gebruikt, dan dient u ons wel te informeren en een bronvermelding te plaatsen op uw website (met minstens één link naar Taxiklacht.net).


Het Taxiklacht.net Team


[standen ophalen...] pagina's weergegeven.
Laatste update: 26-01-2010 00:00:00
© Taxiklacht.net 2006-2021 All rights reserved by Taxiklacht.net.
Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd.