Optimaal informeren fabrikanten

Tijdens de vierde informatiebijeenkomst op 20 april zijn Nederlandse geÔnteresseerde en potentiŽle fabrikanten van de Boordcomputer Taxi (BCT) geÔnformeerd over de laatste ontbrekende specificaties van de BCT.

Ook heeft een ondernemersvertegenwoordiging van KNV en Connexxion tijdens de bijeenkomst aangekondigd op korte termijn te willen inventariseren welke fabrikanten serieuze plannen hebben voor de ontwikkeling en productie van de BCT en wat de richtprijs voor de aanschaf van de BCT gaat worden. Dit laatste is belangrijk voor contracten in het contractvervoer die nu meerjarig worden afgesloten. In de week van 27 april wordt er overlegd met buitenlandse geÔnteresseerde fabrikanten.

Met een opkomst van zeven fabrikanten was de bijeenkomst goed bezocht. Het doel van de informatiebijeenkomsten is om fabrikanten, die zich willen voorbereiden, optimaal te informeren en faciliteren. Tijdens de bijeenkomst is door de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan fabrikanten gevraagd om op korte termijn aan te geven welke informatie op dit moment nog mist om te starten met de ontwikkeling van de BCT. De Inspectie Verkeer en Waterstaat verwacht de regelgeving voor de Boordcomputer Taxi in juli te publiceren in de Staatscourant. Vanaf dat moment zijn de specificaties definitief.

Bron: Boordcomputer Taxi


Tweede Kamer akkoord met BCT

De Tweede Kamer is eind maart akkoord gegaan met de wijziging van de besluiten die de invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) mogelijk maakt. Ook heeft de Europese Commissie in Brussel ingestemd met de gewijzigde specificaties. Twee belangrijke stappen voorwaarts in het proces te komen tot de introductie van de BCT. De geplande datum van inwerkingtreding schuift echter wel naar achteren.

Voor de ontwikkeling en invoering van de boordcomputer werkt de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) nauw samen met branche en consumentenorganisaties. Zo wordt regelmatig overleg gevoerd over de specificaties van het systeem, de wijze waarop de boordcomputer gebruikt dient te worden, de financiŽle tegemoetkoming, de overgangstermijn en de wijze van handhaven van regelgeving door de inspectie na introductie. Voor de zomer verwacht IVW de overleggen af te ronden. De publicatie van de regelgeving staat gepland in juli 2009.

Eind maart heeft staatssecretaris Huizinga de Tweede Kamer geÔnformeerd dat de smartcards voor de Boordcomputer Taxi niet op tijd gereed zijn. Deze smartcards zijn nodig voor de digitale handtekening voor de autorisatie van gebruikers en het rechtskracht geven aan de geregistreerde gegevens. Door de latere levering verschuift de geplande inwerkingtreding van de regelgeving met drie tot vijf maanden naar begin 2010.

De doelstelling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijft onverminderd om de Boordcomputer Taxi op zo kort mogelijke termijn in de taxi's te zien. De aanvang van de overgangstermijn van twee jaar, start bij de inwerkingtreding regelgeving begin 2010. Per 31 december 2011 dienen alle taxi's te zijn voorzien van een BCT.

Bron: Boordcomputer Taxi


Invoering BCT per november 2009

In overleg met de taxisector wordt de start van de overgangstermijn van de Boordcomputer Taxi (BCT) gesteld op 1 november 2009. Dit besluit maakte staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat onlangs bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Eind 2008 heeft een vertegenwoordiging van taxiondernemers bij fabrikanten de ontwikkelingen van de boordcomputer geÔnventariseerd. De vertegenwoordiging stelde vast dat meerdere fabrikanten zich aan het voorbereiden zijn, maar dat ze met de verdere ontwikkeling en productie van de BCT wachten op meer zekerheid over de (technische) specificaties. Met de notificatie van de specificaties eind maart verwacht de taxisector dat deze zekerheid gegeven kan worden.

Door de start van de overgangstermijn van de boordcomputer te plaatsen in het najaar hebben fabrikanten voldoende tijd voor de ontwikkeling en productie van de BCT. Hierdoor neemt de kans op een groter productaanbod bij aanvang van de overgangsperiode toe. Dit versoepelt de implementatie van de boordcomputer en heeft als voordeel dat de taxiondernemer meer keuze heeft bij de aanschaf van een BCT.

De overgangstermijn, de periode waarin taxiondernemers een BCT moeten laten inbouwen, loopt van 1 november 2009 tot en met 31 december 2011. Vanaf dan moeten de rittenstaat en het werkboekje definitief zijn vervangen door de BCT.

Bron: IVW


Akkoord kabinet voor BCT

Het Kabinet stemt in met de wijziging van een aantal besluiten die de invoering van de Boordcomputer Taxi mogelijk moeten maken. Het gaat daarbij om wijzigingen van het Besluit personenvervoer 2000, het Arbeidstijdenbesluit vervoer, het Voertuigreglement en het Reglement rijbewijzen. De besluiten over de boordcomputer worden nu aan de Tweede Kamer gezonden en zullen voor advies aan de Raad van State worden aangeboden.

Het akkoord is opnieuw een grote stap in de richting van de invoering van de Boordcomputer. Vlak voor het kabinetsbesluit werd ook bekend dat de beveiligingscriteria die de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan de boordcomputer heeft gesteld zijn gecertificeerd door de NSCIB (Nederlands Schema voor Certificering Informatie Beveiliging). Dit betekent dat de criteria internationaal kunnen worden gebruikt om te toetsen of een systeem voor de boordcomputer taxi afdoende bescherming biedt tegen misbruik of manipulatie door hackers, criminele organisaties en onbevoegden. De Inspectie Verkeer en Waterstaat is de eerste Nederlandse overheidsinstantie waarvoor internationaal erkende gecertificeerde beveiligingscriteria worden gepubliceerd.

De Boordcomputer Taxi is een systeem dat digitaal de arbeids-, rij- en rusttijden registreert en alle ritgegevens vastlegt. Op die manier hoeft een taxichauffeur minder administratieve handelingen te verrichten en kunnen eerlijke concurrentie, veiligheid en controle en handhaving verder worden verbeterd. Naar verwachting wordt de Boordcomputer vanaf het tweede kwartaal 2009 ingevoerd.

Bron: IVW


Brussels fiat voor specificaties BCT

De invoering van de Boordcomputer Taxi in Nederland is opnieuw een stap dichterbij gekomen nu de Europese Commissie en de overige Europese landen geen bezwaar hebben gemaakt tegen de specificaties zoals die door Nederland zijn ingediend.

Dit betekent dat producenten, ook die uit andere Europese landen, de boordcomputer moeten laten voldoen aan de eisen zoals die volgend jaar in de Nederlandse wetgeving worden opgenomen.

Voor de zomer zijn de specificaties aangemeld bij de Europese Commissie in Brussel. Vanaf dat moment hebben de Commissie en de overige EU-lidstaten drie maanden de tijd gehad om op de voorstellen te reageren. De termijn liep woensdag 17 september af.

Bron: IVW


Inspectie in overleg met taxisector over invoering Boordcomputer

De Inspectie Verkeer en Waterstaat en vertegenwoordigers uit de taxibranche van KNV en Connexxion kwamen op 8 juli bijeen voor een overleg over de invoering van de Boordcomputer Taxi.

Voorzitter KNV-Taxi Jan Zaaijer en directeur Connexxion Taxi Theo Vegter spraken met hoofdinspecteur Heleen Mosselman over de specificaties van het systeem, de financiŽle tegemoetkoming voor ondernemingen bij de introductie van de Boordcomputer Taxi en de wijze van handhaven van regelgeving door de inspectie na de introductie.

De Boordcomputer Taxi registreert digitaal de arbeids-, rij- en rusttijden en legt alle ritgegevens vast. Op die manier hoeft een taxichauffeur minder administratieve handelingen te verrichten. Naar verwachting wordt de Boordcomputer vanaf het tweede kwartaal 2009 ingevoerd. Het volgende overleg staat gepland voor medio oktober.

Bron: Boordcomputer Taxi


Nieuwe boordcomputer voor taxiís

De Inspectie Verkeer en Waterstaat werkt samen met de taxibranche, vakbonden en consumentenorganisaties aan de ontwikkeling van een boordcomputer voor taxiís. De wetgeving is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2009 rond. Twee jaar na inwerkingtreding moet de boordcomputer in alle taxiís te vinden zijn.

De boordcomputer registreert digitaal de arbeids-, rij- en rusttijden en legt alle ritgegevens vast. Zo hoeven chauffeurs voortaan niet meer handmatig de rittenstaten en werkmappen in te vullen en wordt de kans op administratieve fouten een stuk kleiner. De boordcomputer levert ook gegevens voor de bon aan klanten.

Bron: Boordcomputer Taxi


Nieuwe boordcomputer voor taxi%92s

De Inspectie Verkeer en Waterstaat werkt samen met de taxibranche, vakbonden en consumentenorganisaties aan de ontwikkeling van een boordcomputer voor taxiís. De wetgeving is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2009 rond. Twee jaar na inwerkingtreding moet de boordcomputer in alle taxiís te vinden zijn.

De boordcomputer registreert digitaal de arbeids-, rij- en rusttijden en legt alle ritgegevens vast. Zo hoeven chauffeurs voortaan niet meer handmatig de rittenstaten en werkmappen in te vullen en wordt de kans op administratieve fouten een stuk kleiner. De boordcomputer levert ook gegevens voor de bon aan klanten.

Bron: Boordcomputer Taxi


Marktconsultatie BCT

Fabrikanten zijn zich aan het voorbereiden op de ontwikkeling van de boordcomputer voor taxi's. Dat bleek tijdens een door de Inspectie Verkeer en Waterstaat georganiseerde informatiebijeenkomst in Amersfoort op 14 december.

Doel van de informatiebijeenkomst was om fabrikanten inzicht te geven in de eisen en functionaliteiten die aan de boordcomputer worden gesteld. Aan de hand hiervan kunnen de verschillende fabrikanten de inspectie een voorstel doen. Naast fabrikanten uit binnen- en buitenland van taxameters en digitale tachografen waren er softwareleveranciers aanwezig.

De boordcomputer voor taxi's moet de rij- en rusttijden van de chauffeurs registreren. Daarnaast moet de boordcomputer de ritgegevens bijhouden. In overleg met de taxiondernemers, de vakbonden voor chauffeurs, verschillende consumentenorganisaties en andere overheidsinspecties als de belastingdienst, verwacht de Inspectie Verkeer en Waterstaat eind 2008 de boordcomputer gereed te hebben.

Bron: IVW